Výroční schůze ZO ČSV Přerov I se koná v neděli 24.3. 2019 v 9:00 hod. - SOKOLOVNA BOCHOŘ


OCHRANNÁ PÁSMA MORU VČELÍ PLODU (MVP) - aktuální stav vyhlášených MVO na území ZO ČSV Přerov I   !

Datum

Popis / okolo ohniska

Ke stažení / k nahlédnutí

Datum ukončení MVO / ke stažení

25.7.2018

OP MVP Grygov II. 07/2018

Narizeni SVS-2018-088791-M

UKONČENO

18.7.2018

OP MVP Majetín 07/2018

Nařízení SVS-2018-086041-M

UKONČENO

30.5.2018

OP MVP Věrovany 05/2018

Nařízení SVS-2018-065835-M

UKONČENO

22.5.2018

OP MVP Grygov I. 05/2018

Nařízení SVS-2018-062357-M

UKONČENO  

29.8.2017

OP MVP Majetín 08/2017

Nařízení SVS/2017/102682-M

UKONČENO 31.8.2018  

31.7.2017

OP MVP Kozlovice 07/2017

Nařízení SVS/2017/091277-M

UKONČENO 3.8.2018

09.6.2017

OP MVP Želatovice 06/2017

Nařízení SVS/2017/071731-M

UKONČENO 12.6.2018

02.8.2016

OP MVP Tučín 08/2016

Nařízení SVS-2016-091265-M-MVP-Tučin

UKONČENO 4.8.2017


Jelikož se vyhlášená MVO u některých k.ú. překrývají - tj. některé k.ú. již byly v průběhu 1 roku už vyšetřovány a některé nikoliv, tak platí nařízení, že ta stanoviště na dotčených k.ú., kde se v posledních 12 měsících neprovádělo plošné vyšetření na původce MVP, budou plošně vyšetřována dle nařízených MVO.

!!!     VÝPLATA DOTACE 1.D. v r.2018  - INFORMACE     !!!


Výplata 1.D. dotace pro všechny žadatele a současně placení členských příspěvků pro řádné členy ZO na rok 2019 bude probíhat ve čtvrtek 29.11. 2018 od 15-19 hod. v restauraci PIVOVAR PŘEROV - LEVÝ SALONEK (tj. před pivovarem ZUBR - ul. Komenského)

(POZOR !  neplést s  restaurací "PARNÍK" , kde se dotace vyplácela loni  a tvořily se fronty !)


Dle letošního rozhodnutí MZe ČR se poskytuje všem žadatelům (tj. členům i nečlenům ČSV) o státní dotaci v rámci dotačního programu 1.D. dotace 149 Kč/včelstvo (pro info, loni v r. 2017 to bylo 156 Kč/vč.)


 Výplata státní 1.D. dotace (ať v hotovosti či na bank. účet) se musí ze zákona vyplácet celá, nijak nekrácená. Poté až v druhém kroku - v případě členů ČSV - se mohou od výplaty 1.D. dotace odečítat členské příspěvky pro spolek.


 Výpočet členských příspěvků na r. 2019 se skládá ze 4 částí:

     1) paušální platba za členství:  200 Kč na člena

     2) poplatek za včelstva: 16 Kč/vč.

     3) záloha na objednání léčiva na r. 2019 (30 Kč/vč.)

   4) eventuální doplatek za včelstva pro ty včelaře (16 Kč/vč.), kteří navýšili počet včelstev v tomto roce 2018 a zároveň v  celostátním systému CIS měli uveden nižší počet včelstev než-li aktuálně na žádosti o 1.D. dotaci.


Počtem včelstev pro účely výpočtu ČP se rozumí počet včelstev aktuální=reálný, nikoli tzv. "1.D."-včelstev. Je to proto, že někteří včelaři mají reálný počet včelstev vyšší, než-li uvedli ve své žádosti o 1.D.-dotaci (tj. například si nevyřídili potvrzení od místně-příslušné ZO nebo jejich včelstva nesplnila požadavek obsazenosti rámků popř. si včelař vůbec nepodal žádost o 1.D. dotaci).

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Často si včelaři-naši řádní členové myslí, že všechny vybrané členské příspěvky zůstávají v ZO - není to pravda. Na ústředí  RV ČSV Praha se dle Stanov ČSV odvádí celých 200 Kč + 85% z poplatku za včelstva. V naší ZO tak zůstává jen zbývajících 15% z poplatku za včelstva, tj. 15% z 16 Kč=2,4 Kč/vč., což není zrovna moc.


Objednávka léčiva (tj. 30 Kč/vč.) v sobě zahrnuje:

   - M1-AER pro jarní nátěr plodu (dle výsledků počtu roztočů v zimní měli)

   - Gabony na letní srpnové ošetření

   - Varidol na podzimní první+druhé ošetření

   - Varidol či M1-AER na třetí ošetření - zimní aerosolování

   + další možná léčiva dle aktuálního nařízení SVS ČR.


Pokud někomu vysloveně nevyhovuje tento termín lze - po předchozí domluvě - navštívit pokladníka ZO i na jeho pracovní adrese Kojetínská 3186/79, Přerov (červená budova PSP Engineering) ve středu 28.11 nebo ještě v pátek 30.11.2018 v čase 9-15 hod. a dotaci si vyzvednout a podepsat dokumenty. 


Nikam chodit nemusíte, pokud jste zadali ve své žádosti výplatu dotace na Váš b.ú. Peníze Vám v plné výši dorazí na váš účet a následně v bankovní poznámce+emailu naleznete přesný výpočet vašich ČP, které obratem zašlete zpět na konto spolku. Tím budete mít splněnu základní členskou povinnost=platbu ČP na r. 2019.  Nikam chodit nemusíte rovněž v případě, že jste někoho zplnomocnili Plnou mocí k převzetí fin. prostředků. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Důležité informace - vzhledem k termínům a způsobu vyplnění plných mocí:

Dotace 1.D. musí být vyplacena do 30.11.2018, po uplynutí lhůty bude dotace vrácena zpět státu.


Dotaci 1.D. si může každý žadatel vyzvednout osobně, nebo může pověřit jinou osobu, ovšem tento zástupce (většinou důvěrník) musí být vybaven řádně vyplněnou a podepsanou "letošní" plnou mocí (viz časopis Včelařství nebo k dispozici ke stažení na www.vcelarstvi.cz).  Zejména data na plné moci musí po datu přiznání dotace 1.D., tj. zhruba po 15.11.2018, nikoli ze září !!!


Nesprávně vyplněné "Plné moci" nebudou přijaty (podléhají státní kontrole !) a dotace nebude vyplacena, po uplynutí lhůty bude vrácena zpět státu.


V případě nevyzvednutí dotace 1.D. a nezaplacení členských příspěvků budou dotační peníze vráceny zpět a dle stanov ČSV, z.s., budou tito členové ČSV automaticky od příštího roku zbaveni členství ve svazu, zůstanou nepojištěni, nedostanou časopis a budou nuceni plně hradit veškeré náklady na povinné léčení svých včelstev atd.

Upozorňujeme, že skutečně není v našich silách všechny „zapomnětlivce“ obtelefonovávat a dožadovat se jejich návštěvy !


Řádní členové ZO ČSV Přerov I, kteří mají méně než 2 včelstva, budou naopak doplácet členský příspěvek a pojištění .

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

V Přerově dne 22.11.2018, Radomír Bubík, pokladník ZO ČSV Přerov I, tel: 603 766 806, email: pokladnik@vcelariprerov1.cz

!  Školení na obsluhu vyvíječe a kompresoru - školitel dr. Ing. František Kamler z VúVč Dol  !

!   Aktiv ČSV Olomouc 09/2018 - aktuální informace z Státní veterinární správy  !


Prezentace s aktuálními informacemi pro včelaře ke stáhnutí zde: Veterina 2018 0922SU_Prezentace_aktiv  CSV_Olomouc.pdf

 HLÁŠENÍ DO ČMSCH A ODEVZDÁNÍ ŽÁDOSTI  1.D. NA ROK 2018  

Přátelé-včelaři,

níže posíláme aktuální info k povinnému hlášení na ČMSCH a k odevzdávání žádosti 1.D. Snad je to trochu přehledné.


Každoroční povinné "státní" hlášení na ČMSCH Hradišťko (zákonná povinnost každého včelaře bez ohledu na spolek) - stav k 1.9.2018

Každý včelař si toto povinné "státní" hlášení do ČMSCH Hradišťko odesílá sám se stavem včelstev+stanovišť k 1.9.2018.

Zákonný termín je sice mezi 1. -15 září 2018, ale doporučuje se hlášení odesílat před či současně s odevzdáváním žádosti o dotaci 1.D. místnímu důvěrníkovi ČSV do 5.-7.9.2018 - viz níže.


Hlášení na ČMSCH lze podat 3 způsoby: 

 • poštou papírově (ČMSCH, a.s., Benešovská 123, 252 Hradišťko)
 • elektronicky mailem (uevcely@cmsch.cz + v kopii prosím poslat na:  libor.krumpholz@gmail.com, správce CISu)
 • či přes Portál farmáře (www.eagri.cz)

Těm z našich včelařů, kteří nemají mail či internet, můžeme snad udělat službu navíc a pošleme jejich hlášení ze spolkového mailu či poštou, ale musí nám originál svého hlášení doručit spolu s žádostí 1.D.

Nevyplněná šablona formuláře na ČMSCH na r. 2018 - viz ke stažení zde (pro ty, kterým nepřišla poštou) 

CMSCH Hradistko_Hlaseni_poctu_vcelstev k 1.9.pdf


Odevzdání papírové žádosti o dotaci 1.D.+příloh mezi 5.-7.9. 2018 místnímu důvěrníkovi (toto už není povinnost, ale právo včelaře žádat o dotaci 1.D. od státu)


 • Člen ČSV podává žádost o 1.D. dotaci u té ZO, kde je řádným členem - tzn. u své "mateřské ZO".
 • Papírová podepsaná a zkontrolovaná žádost k 1.D. dotaci + přílohy + eventuálně podepsaná plná moc pro důvěrníka (pokud si dotaci nemůže vyzvednout osobně či nezvolili jste možnost poslat dotaci na svůj bank. účet, PM musí být bez vyplněných datumů)  se odevzdává místnímu důvěrníkovi ČSV v termínu 5.-7.9.2018. Důvěrník svou sadu žádostí co nejdříve doručí během 7.-10.9. správci CISu L.Krumpholzovi, Dluhonice (dle předpisu všechny žádosti členů i nečlenů ČSV musí být doručeny na ZO nejpozději do 14.8.2018).
 • Prosíme důvěrníky, aby žádosti svých včelařů, které znají, podle svých možností rychle překontrolovali - není v silách jednoho správce CISu kontrolovat do detailu 130-140 žádostí. 
 • Odevzdání originálu/kopie hlášení do ČMSCH spolu s žádostí 1.D.:  Není to žádná povinnost, ale kvůli vzájemné kontrole-tj. pro dobro včelařů, je užitečné přiložit jakoukoliv kopii hlášení do ČMSCH (fotka, kopie z kopírky, sken, či mail) k žádosti. Jak píšu výše, pokud někdo ze starších včelařů - kdo nemá mail / internet - přiloží originál hlášení, tak toto hlášení odešleme do Hradišťka na náklady ZO. Ale primárně nám stačí předat pouze kopii hlášení.
 • Potvrzení pro registrované včelaře (členové ČSV patřící pod jinou mateřskou ZO) a mající včelstva v obvodu ZO Přerov I - vyřizuje jednatel ZO př. L. Kavka (kontakt: jednatel@vcelariprerov1.cz, 603 871 667)
 • Včelař - nečlen ČSV - odevzdává svou žádost o 1.D. dotaci + kopii hlášení do CMSCH Hradišťko místnímu důvěrníkovi ČSV popř. přímo u ZO ČSV, kde má umístěna včelstva.
 • Elektronické formuláře žádosti 1.D. na r. 2018 k vyplnění na PC - ke stažení zde nebo papírová příloha Včelařství č.8/9.

Zadost k dotaci 1.D._2018.pdf

Potvrzeni-o-umisteni-v-obvodu-jine-zo_2018.pdf

Plna-moc-k-vyplate-financnich-prostredku_2018.pdf


Prosba pokladníka ZO ohledně výplaty 1.D. dotace na bank. účet včelaře


 • Jako pokladník ZO bych rád poprosil ty včelaře, kteří mají bankovní účet a e-mail, aby ve své žádosti uvedli výplatu 1.D. dotace na svůj b.ú. a platný e-mail. Tímto se totiž ohromně zjednoduší celá administrativa výplaty 1.D.dotace - pro mě i pro Vás včelaře. Odbourá se hektická výplata + přejímka peněz v hotovosti, plné moci, odlehčí se místním důvěrníkům a hlavně je to rychlé+transparentní pro obě strany.
 • Ale protože výplata 1.D. se musí ze zákona posílat celá, nekrácená o členské příspěvky, tak Vám (spolu s Vaší plnou dotací 1.D.) následně pošlu výpočet+výzvu s bank. detaily k zaplacení vašich ČP na r. 2019 na bank. účet ZO ČSV Přerov I. Zaplatíte ČP na bank. účet ZO, já Vám potvrdím přijetí a je to vše, Nikde nechodíte, nestojíte ve frontě, nečekáte. Máte jistotu, že máte vše na příští rok řádně splněno.

Aktuální informace o pořádání kurzů pro začínající včelaře v roce 2018

Na Včelí farmě ve Skaličce u přítele Juráně se i letos pořádají kurzy pro začínající včelaře.

Bližší informace najdete na následujícím odkazu:  http://www.vcelarstvi-juran.cz/

Výroční schůze ZO ČSV Přerov I se koná ve čtvrtek 22.3.2018 v 17 hod. - salonek restaurace "PARNÍK"

Pozor !!   Výsledky vyšetření ZM 2017/18 na Vd jsou již známy  !!

Výsledky rozborů zimní měli 2017/18 provedené SVÚ Olomouc jsou uvedeny v následující částečně anonymizované tabulce.

Tabulka neuvádí jména včelařů, pouze registrační čísla včelaře a stanoviště, číslo k.ú a výsledky. Klikni zde:

Termíny odevzdávání zimní měli (ZM) - leden 2018

1) Termín pro včelaře:

   - vložit čisté podložky nejpozději do 15. 12. 2017

   - odevzdat vzorek ZM mezi 15. - 22. 1. 2017


Vysušenou ZM v označené uzavřené plastové lékovce včelař odevzdá svému územnímu důvěrníkovi ZO ČSV Přerov I

   

Upozornění:

Kdo ve stanoveném termínu vzorky měli neodevzdá, zajistí si sám předání vzorků k vyšetření do laboratoře na své náklady (vzorky musí být předány k vyšetření do 15.2.2018 ! - viz předpisy SVS, sekce DOKUMENTY) , uhradí vyšetření a zajistí si sám i proplacení úhrady za vyšetření !!!

Dále nezapomínejte, že vyšetření zimní měli je pro všechny chovatele včel v ČR ze zákona povinné a při porušení této povinnosti hrozí chovateli pokuta až 50 000,-Kč a zároveň se včelař vystavuje trestnímu postihu "všeobecného ohrožení" při nákazové situaci u včel. Včely budou veterinárně zlikvidovány s následnou pokutou a úhradou nákladů a tím spojených.


Termíny/pokyny (kolik včelstev, popisky) k odběru ZM 2018 zde (klikni na obrázek-jpg):


2) Termín pro důvěrníky: do pátku 26. 1. 2018

Důvěrníci pak jednotlivé vzorky ZM od svých včelařů hromadně odevzdají do pátku 26. 1. 2018  nákazovému referentu př. Ladě Kuklové (Nová 211, Radslavice)


popř. po domluvě lze vzorky s předstihem doručit:

př. Dostálovi (Rokytnice)

př. Kyselákovi (Bochoř),

př. Bubíkovi (H.Moštěnice)

př. Krumpholzovi (Dluhonice)


Příklad sady odevzdávaných vzorků ZM:

II. ROČNÍK - TRADIČNÍ VÁNOČNÍ SETKÁNÍ DŮVĚRNÍKŮ ZO ČSV PŘEROV I

Salonek (vlevo) restaurace Pivovar Přerov, úterý 19.12.2017 v 17 hod.

!!!     VÝPLATA DOTACE 1.D. - INFORMACE     !!!


Výplata 1.D. dotace pro všechny žadatele a současně placení členských příspěvků pro řádné členy ZO na rok 2018 bude probíhat 2 dvou termínech - a to v pondělí 27.11.2017 16-19 hod. a v úterý 28.11.2017 od 16-19 hod., pokaždé v přízemí restaurace Parník Přerov (vedle Alberta, u vlakového nádraží).


Výjimečně - pokud někomu nevyhovuje ani jeden z termínů - lze po předchozí domluvě navštívit pokladníka ZO i na pracovní adrese Kojetínská 3186/79, Přerov (červená budova PSP Engineering) a dotaci si v termínu vyzvednout.  


Dle rozhodnutí MZe ČR se poskytuje žadatelům o dotaci v rámci dotačního programu 1.D. dotace 156 Kč/včelstvo.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Důležité informace - vzhledem k termínům a způsobu vyplnění plných mocí:

Dotace 1.D. musí být vyplacena do 30.11.2017, po uplynutí lhůty bude dotace vrácena zpět státu.


Dotaci 1.D. si může každý žadatel vyzvednout osobně, nebo může pověřit jinou osobu, ovšem tento zástupce (většinou důvěrník) musí být vybaven řádně vyplněnou a podepsanou "letošní" plnou mocí (viz časopis Včelařství či www.vcelarstvi.cz - nebo tento interaktivní formulář PM 2017 lze si stáhnout kliknutím zde:


Zejména datumy na plné moci musí po datu přiznání dotace 1.D., tj. zhruba po 10.11.2017, nikoli ze září !!!


Nesprávně vyplněné "Plné moci" nebudou přijaty (podléhají státní kontrole !) a dotace nebude vyplacena, po uplynutí lhůty bude vrácena zpět státu.


V případě nevyzvednutí dotace 1.D. a nezaplacení členských příspěvků budou dotační peníze vráceny zpět a dle stanov ČSV, z.s., budou tito členové ČSV automaticky od příštího roku zbaveni členství ve svazu, zůstanou nepojištěni, nedostanou časopis a budou nuceni plně hradit veškeré náklady na povinné léčení svých včelstev atd.

Upozorňujeme, že skutečně není v našich silách všechny „zapomnětlivce“ obtelefonovávat a dožadovat se jejich návštěvy !


Řádní členové ZO ČSV Přerov I, kteří mají méně než 2 včelstva, budou naopak doplácet členský příspěvek a pojištění .

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

V Přerově dne 22.11.2017

Radomír Bubík, pokladník ZO ČSV Přerov I, tel: 603 766 806, email: pokladnik@vcelariprerov1.cz

Schůze důvěrníků ZO ČSV Přerov I. se koná ve středu 18.10.2017 v 17:30 hod,

restaurace PARNÍK, Přerov (za Albertem, u vlakového nádraží)


!!!   DOTACE 1.D. - ZÁKLADNÍ INFORMACE PRO DŮVĚRNÍKY   !!!


Formulář žádosti o dotaci naleznete v posledním vydání Včelařství 8/2017 nebo na www.vcelarstvi.cz.

Hlášení počtu včelstev by mělo každému včelaři dorazit poštou z Hradišťka. Na ČMSCH Hradištko se hlásí stav zazimovaných včelstev k 1.9.2017. Dle zákona musí to hlášení poslat poštou/mailem do Hradištka, ale včelaři si to mohou podstatně zjednodušit a odevzdat toto hlášení společně s žádostí  o dotaci 1.D svému místnímu důvěrníkovi do termínu 10.9.2017.

Tato druhá možnost je jednodušší pro včelaře a také hlavně praktičtější pro správce CISu a celkovou administraci. Když se to zdabluje, také se nic nestane, ale pro funkcionáře je to nejlepší, že se ono povinné hlášení odevzdává spolu s žádostí o dotaci 1:D.


Oba tyto řádně vyplněné dokumenty - žádost o dotaci + hlášení počtu včelstev, podepsané a Vámi na místě při přejímce zkontrolované, předejte př. Liboru Krumpholzovi osobně (po tel. domluvě na č. 731 422 973) nejpozději do 10.9. 2017.


Počítejte s tím, že je bude překontrolovávat a pokud nebudou řádně vyplněné a podepsané - bude je vracet. Nic do nich nebudeme následně doplnovat. Žádáme Vás a prosíme zároveň, aby jste zejména nyní zatlačili na včelaře, aby byli důslední, abychom si vzájmně nepřidělávali práci.

Kdo nebude mít řádně vyplněno - nedostane dotaci.


Pro registrované včelaře mající včelstva na území ZO ČSV Přerov I :

- pro orazítkování a podepsání potvzení o umístění včelstev kontaktujte jednatele Libora Kavku, který má tuto agendu na starosti.

(tel.: 603 871 667, email: jednatel@vcelariprerov1.cz

!!  OCHRANNÁ PÁSMA MORU VČELÍ PLODU (MVP) - aktuální stav vyhlášených MVO na území ZO ČSV Přerov I   !!

Momentálně se nacházejí na rajonu ZO ČSV Přerov I  už 4 ochranná pásma (OP) MVP - a to okolo obce Tučín, Želatovice, Kozlovice a Majetín. Jinými slovy - ze celkových 28 k.ú je 26 k.ú. v OP MVP - tj. skoro celý rajon ZO ČSV Přerov I.

-    více detailů v sekci MVP

Datum

Popis

Ke stažení / k nahlédnutí

Pokyny ke sběru letní měli

29.8.2017

OP MVP Majetín 08/2017

Nařízení SVS/2017/102682-M

.. bude aktualizováno...

31.7.2017

OP MVP Kozlovice 07/2017

Nařízení SVS/2017/091277-M

Odber letni meli_OP_MVP Kozlovice_2017-07.pdf

9.6.2017

OP MVP Želatovice 06/2017

Nařízení SVS/2017/071731-M

Odber letni meli_OP_MVP Zelatovice_2017-06.pdf

2.8.2016

OP MVP Tučín 08/2016

Nařízení SVS-2016-091265-M-MVP-Tučin

Odber meli_OP_Tucin_2016-08.pdf

Jelikož se vyhlášená MVO u některých k.ú. překrývají - tj. některé k.ú. již byly v průběhu 1 roku už vyšetřovány a některé nikoliv, tak platí nařízení, že ta stanoviště na dotčených k.ú., kde se v posledních 12 měsících neprovádělo plošné vyšetření na původce MVP, budou plošně vyšetřována dle nařízených MVO.

Pozvánka na včelařskou přednášku MVDr. J.Dupáka, SVS Olomouckého kraje

Dne 2.4.2017 9-12 hod, ul Wurmova 2, Přerov.  Téma přednášky - Tlumení nákaz včel. Pozvánka zde:

Výroční schůze ZO ČSV Přerov I. se koná ve čtvrtek 23.3.2017 v 17 hod. - salonek restaurace Pivovar Přerov

7. 12. 2016 v 17:30 hod.

Vánoční setkání včelařských důvěrníků ZO

Salonek restaurace Pivovar Přerov

7. 12. 2016 v 19:30 hod.

Pravidelná schůze Výboru ZO

Salonek restaurace Pivovar Přerov

27. 11. 2016, 8-10 hod.

Výplata dotace 1.D - pro včelaře a důvěrníky

Budova ČD Přerov na 1. nástupišti

3. 11. 2016 v 17:00 hod.

Členská schůze ZO Přerov I - volba statutárních zástupců ZO

Pravidelná schůze Výboru ZO

Budova ČD Přerov na 1. nástupišti