!  OCHRANNÁ PÁSMA MORU VČELÍ PLODU (MVP) - aktuální stav vyhlášených MVO na území ZO ČSV Přerov I   !

Datum

Popis / okolo ohniska

Ke stažení / k nahlédnutí

Datum ukončení MVO / ke stažení

25.7.2018

OP MVP Grygov II. 07/2018

Narizeni SVS-2018-088791-M

MVO STÁLE PLATÍ

18.7.2018

OP MVP Majetín 07/2018

Nařízení SVS-2018-086041-M

MVO STÁLE PLATÍ

30.5.2018

OP MVP Věrovany 05/2018

Nařízení SVS-2018-065835-M

MVO STÁLE PLATÍ

22.5.2018

OP MVP Grygov I. 05/2018

Nařízení SVS-2018-062357-M

MVO STÁLE PLATÍ

29.8.2017

OP MVP Majetín 08/2017

Nařízení SVS/2017/102682-M

UKONČENO 31.8.2018  

31.7.2017

OP MVP Kozlovice 07/2017

Nařízení SVS/2017/091277-M

UKONČENO 3.8.2018

09.6.2017

OP MVP Želatovice 06/2017

Nařízení SVS/2017/071731-M

UKONČENO 12.6.2018

02.8.2016

OP MVP Tučín 08/2016

Nařízení SVS-2016-091265-M-MVP-Tučin

UKONČENO 4.8.2017


Jelikož se vyhlášená MVO u některých k.ú. překrývají - tj. některé k.ú. již byly v průběhu 1 roku už vyšetřovány a některé nikoliv, tak platí nařízení, že ta stanoviště na dotčených k.ú., kde se v posledních 12 měsících neprovádělo plošné vyšetření na původce MVP, budou plošně vyšetřována dle nařízených MVO.

Aktuální informace o pořádání kurzů pro začínající včelaře v roce 2018

Na Včelí farmě ve Skaličce u přítele Juráně se i letos pořádají kurzy pro začínající včelaře.

Bližší informace najdete na následujícím odkazu:  http://www.vcelarstvi-juran.cz/

Výroční schůze ZO ČSV Přerov I se koná ve čtvrtek 22.3.2018 v 17 hod. - salonek restaurace "PARNÍK"

Pozor !!   Výsledky vyšetření ZM 2017/18 na Vd jsou již známy  !!

Výsledky rozborů zimní měli 2017/18 provedené SVÚ Olomouc jsou uvedeny v následující částečně anonymizované tabulce.

Tabulka neuvádí jména včelařů, pouze registrační čísla včelaře a stanoviště, číslo k.ú a výsledky. Klikni zde:

Termíny odevzdávání zimní měli (ZM) - leden 2018

1) Termín pro včelaře:

   - vložit čisté podložky nejpozději do 15. 12. 2017

   - odevzdat vzorek ZM mezi 15. - 22. 1. 2017


Vysušenou ZM v označené uzavřené plastové lékovce včelař odevzdá svému územnímu důvěrníkovi ZO ČSV Přerov I

   

Upozornění:

Kdo ve stanoveném termínu vzorky měli neodevzdá, zajistí si sám předání vzorků k vyšetření do laboratoře na své náklady (vzorky musí být předány k vyšetření do 15.2.2018 ! - viz předpisy SVS, sekce DOKUMENTY) , uhradí vyšetření a zajistí si sám i proplacení úhrady za vyšetření !!!

Dále nezapomínejte, že vyšetření zimní měli je pro všechny chovatele včel v ČR ze zákona povinné a při porušení této povinnosti hrozí chovateli pokuta až 50 000,-Kč a zároveň se včelař vystavuje trestnímu postihu "všeobecného ohrožení" při nákazové situaci u včel. Včely budou veterinárně zlikvidovány s následnou pokutou a úhradou nákladů a tím spojených.


Termíny/pokyny (kolik včelstev, popisky) k odběru ZM 2018 zde (klikni na obrázek-jpg):


2) Termín pro důvěrníky: do pátku 26. 1. 2018

Důvěrníci pak jednotlivé vzorky ZM od svých včelařů hromadně odevzdají do pátku 26. 1. 2018  nákazovému referentu př. Ladě Kuklové (Nová 211, Radslavice)


popř. po domluvě lze vzorky s předstihem doručit:

př. Dostálovi (Rokytnice)

př. Kyselákovi (Bochoř),

př. Bubíkovi (H.Moštěnice)

př. Krumpholzovi (Dluhonice)


Příklad sady odevzdávaných vzorků ZM:

II. ROČNÍK - TRADIČNÍ VÁNOČNÍ SETKÁNÍ DŮVĚRNÍKŮ ZO ČSV PŘEROV I

Salonek (vlevo) restaurace Pivovar Přerov, úterý 19.12.2017 v 17 hod.

!!!     VÝPLATA DOTACE 1.D. - INFORMACE     !!!


Výplata 1.D. dotace pro všechny žadatele a současně placení členských příspěvků pro řádné členy ZO na rok 2018 bude probíhat 2 dvou termínech - a to v pondělí 27.11.2017 16-19 hod. a v úterý 28.11.2017 od 16-19 hod., pokaždé v přízemí restaurace Parník Přerov (vedle Alberta, u vlakového nádraží).


Výjimečně - pokud někomu nevyhovuje ani jeden z termínů - lze po předchozí domluvě navštívit pokladníka ZO i na pracovní adrese Kojetínská 3186/79, Přerov (červená budova PSP Engineering) a dotaci si v termínu vyzvednout.  


Dle rozhodnutí MZe ČR se poskytuje žadatelům o dotaci v rámci dotačního programu 1.D. dotace 156 Kč/včelstvo.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Důležité informace - vzhledem k termínům a způsobu vyplnění plných mocí:

Dotace 1.D. musí být vyplacena do 30.11.2017, po uplynutí lhůty bude dotace vrácena zpět státu.


Dotaci 1.D. si může každý žadatel vyzvednout osobně, nebo může pověřit jinou osobu, ovšem tento zástupce (většinou důvěrník) musí být vybaven řádně vyplněnou a podepsanou "letošní" plnou mocí (viz časopis Včelařství či www.vcelarstvi.cz - nebo tento interaktivní formulář PM 2017 lze si stáhnout kliknutím zde:


Zejména datumy na plné moci musí po datu přiznání dotace 1.D., tj. zhruba po 10.11.2017, nikoli ze září !!!


Nesprávně vyplněné "Plné moci" nebudou přijaty (podléhají státní kontrole !) a dotace nebude vyplacena, po uplynutí lhůty bude vrácena zpět státu.


V případě nevyzvednutí dotace 1.D. a nezaplacení členských příspěvků budou dotační peníze vráceny zpět a dle stanov ČSV, z.s., budou tito členové ČSV automaticky od příštího roku zbaveni členství ve svazu, zůstanou nepojištěni, nedostanou časopis a budou nuceni plně hradit veškeré náklady na povinné léčení svých včelstev atd.

Upozorňujeme, že skutečně není v našich silách všechny „zapomnětlivce“ obtelefonovávat a dožadovat se jejich návštěvy !


Řádní členové ZO ČSV Přerov I, kteří mají méně než 2 včelstva, budou naopak doplácet členský příspěvek a pojištění .

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

V Přerově dne 22.11.2017

Radomír Bubík, pokladník ZO ČSV Přerov I, tel: 603 766 806, email: pokladnik@vcelariprerov1.cz

Schůze důvěrníků ZO ČSV Přerov I. se koná ve středu 18.10.2017 v 17:30 hod,

restaurace PARNÍK, Přerov (za Albertem, u vlakového nádraží)


!!!   DOTACE 1.D. - ZÁKLADNÍ INFORMACE PRO DŮVĚRNÍKY   !!!


Formulář žádosti o dotaci naleznete v posledním vydání Včelařství 8/2017 nebo na www.vcelarstvi.cz.

Hlášení počtu včelstev by mělo každému včelaři dorazit poštou z Hradišťka. Na ČMSCH Hradištko se hlásí stav zazimovaných včelstev k 1.9.2017. Dle zákona musí to hlášení poslat poštou/mailem do Hradištka, ale včelaři si to mohou podstatně zjednodušit a odevzdat toto hlášení společně s žádostí  o dotaci 1.D svému místnímu důvěrníkovi do termínu 10.9.2017.

Tato druhá možnost je jednodušší pro včelaře a také hlavně praktičtější pro správce CISu a celkovou administraci. Když se to zdabluje, také se nic nestane, ale pro funkcionáře je to nejlepší, že se ono povinné hlášení odevzdává spolu s žádostí o dotaci 1:D.


Oba tyto řádně vyplněné dokumenty - žádost o dotaci + hlášení počtu včelstev, podepsané a Vámi na místě při přejímce zkontrolované, předejte př. Liboru Krumpholzovi osobně (po tel. domluvě na č. 731 422 973) nejpozději do 10.9. 2017.


Počítejte s tím, že je bude překontrolovávat a pokud nebudou řádně vyplněné a podepsané - bude je vracet. Nic do nich nebudeme následně doplnovat. Žádáme Vás a prosíme zároveň, aby jste zejména nyní zatlačili na včelaře, aby byli důslední, abychom si vzájmně nepřidělávali práci.

Kdo nebude mít řádně vyplněno - nedostane dotaci.


Pro registrované včelaře mající včelstva na území ZO ČSV Přerov I :

- pro orazítkování a podepsání potvzení o umístění včelstev kontaktujte jednatele Libora Kavku, který má tuto agendu na starosti.

(tel.: 603 871 667, email: jednatel@vcelariprerov1.cz

!!  OCHRANNÁ PÁSMA MORU VČELÍ PLODU (MVP) - aktuální stav vyhlášených MVO na území ZO ČSV Přerov I   !!

Momentálně se nacházejí na rajonu ZO ČSV Přerov I  už 4 ochranná pásma (OP) MVP - a to okolo obce Tučín, Želatovice, Kozlovice a Majetín. Jinými slovy - ze celkových 28 k.ú je 26 k.ú. v OP MVP - tj. skoro celý rajon ZO ČSV Přerov I.

-    více detailů v sekci MVP

Datum

Popis

Ke stažení / k nahlédnutí

Pokyny ke sběru letní měli

29.8.2017

OP MVP Majetín 08/2017

Nařízení SVS/2017/102682-M

.. bude aktualizováno...

31.7.2017

OP MVP Kozlovice 07/2017

Nařízení SVS/2017/091277-M

Odber letni meli_OP_MVP Kozlovice_2017-07.pdf

9.6.2017

OP MVP Želatovice 06/2017

Nařízení SVS/2017/071731-M

Odber letni meli_OP_MVP Zelatovice_2017-06.pdf

2.8.2016

OP MVP Tučín 08/2016

Nařízení SVS-2016-091265-M-MVP-Tučin

Odber meli_OP_Tucin_2016-08.pdf

Jelikož se vyhlášená MVO u některých k.ú. překrývají - tj. některé k.ú. již byly v průběhu 1 roku už vyšetřovány a některé nikoliv, tak platí nařízení, že ta stanoviště na dotčených k.ú., kde se v posledních 12 měsících neprovádělo plošné vyšetření na původce MVP, budou plošně vyšetřována dle nařízených MVO.

Pozvánka na včelařskou přednášku MVDr. J.Dupáka, SVS Olomouckého kraje

Dne 2.4.2017 9-12 hod, ul Wurmova 2, Přerov.  Téma přednášky - Tlumení nákaz včel. Pozvánka zde:

Výroční schůze ZO ČSV Přerov I. se koná ve čtvrtek 23.3.2017 v 17 hod. - salonek restaurace Pivovar Přerov

7. 12. 2016 v 17:30 hod.

Vánoční setkání včelařských důvěrníků ZO

Salonek restaurace Pivovar Přerov

7. 12. 2016 v 19:30 hod.

Pravidelná schůze Výboru ZO

Salonek restaurace Pivovar Přerov

27. 11. 2016, 8-10 hod.

Výplata dotace 1.D - pro včelaře a důvěrníky

Budova ČD Přerov na 1. nástupišti

3. 11. 2016 v 17:00 hod.

Členská schůze ZO Přerov I - volba statutárních zástupců ZO

Pravidelná schůze Výboru ZO

Budova ČD Přerov na 1. nástupišti