Mor včelího plodu (MVP)


Na webu Státní veterinární zprávy (www.svscr.cz) je spuštěna webová aplikace zobrazující ohniska MVP, varroázy popř. dalších nebezpečných nákaz.


Mapa výskytu MPV - ohniska a nařízená mimořádná veterinární opatření:

http://www.svscr.cz/mapove-vystupy-ohnisek-nebezpecnych-nakaz-a-ochrannych-pasem/


Příklady náhledu na zobrazovanou mapu ohnisek a OP MVP lze vidět na následujících obrázcích: