!!    Výzva Státní veterinární správy ČR všem včelařům   !!

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Přátelé včelaři,

byli jsme požádáni veterinárními inspektory z KVS o zmapování aktuálního stavu včelstev v naší ZO ČSV Přerov I. Krajské veterinární správy po celé republice registrují extrémní úhyny včelstev, které jsou doprovázeny nejčastěji těmito symptomy:


   původně silná včelstva - standardně  celoročně ošetřovaná proti Vd - najednou skokově zeslábnou a zkolabují

   včely naprosto ztrácejí hlídací pud - pouštějí si vosy do úlů i přes zúžená česna/očka

   většinou zůstane prázdný čistý úl bez mrtvolek

   v úlu zůstanou rámky plné zásob


Jako nejpravděpodobnější příčina registrovaných hromadných úhynů včelstev se jeví kombinace:


  zjevné či skryté varroázy

  poškození plodu zimní generace včel

  dlouhé podzimní plodování včelstev - fumigace Varidolem byly prováděny i když byl ve včelstvech zavíčkovaný plod

  extrémně teplý podzim - oslabená včelstva, která jsou i na konci října/začátku listopadu velmi aktivní

  Vliv pesticidů a dalších chemických přípravků používaných zemědělci na podzim

  silná invaze vos - díky teplému podzimu je v přírodě stále velké množství vos

  roztoči Vd i loupežící vosy s sebou přinášejí spoustu virů


Prosíme důvěrníky o prověření situace v jejich rajonu a podání zprávy - sumárně za katastr. V případě, jsou-li u někoho ztráty na včelstvech větší jak 25 %, tak jmenovitě s číslem stanoviště. Na schůzi důvěrníků 7. 11. 2019 bychom zjistili stav v naší ZO a podali souhrnnou zprávu na SVS.

Schůze důvěrníků ZO ČSV Přerov I se koná ve čtvrtek 7.11. 2019 v 18 hod.

Spolková místnost „Býčárna“, ul. Školní 183/10, Bochoř

!  Školení na obsluhu vyvíječe a kompresoru - školitel dr. Ing. František Kamler z VúVč Dol  !

Schůze důvěrníků ZO ČSV Přerov I. se koná ve středu 18.10.2017 v 17:30 hod,

restaurace PARNÍK, Přerov (za Albertem, u vlakového nádraží)


!!!   DOTACE 1.D. - ZÁKLADNÍ INFORMACE PRO DŮVĚRNÍKY   !!!


Formulář žádosti o dotaci naleznete v posledním vydání Včelařství 8/2017 nebo na www.vcelarstvi.cz.

Hlášení počtu včelstev by mělo každému včelaři dorazit poštou z Hradišťka. Na ČMSCH Hradištko se hlásí stav zazimovaných včelstev k 1.9.2017. Dle zákona musí to hlášení poslat poštou/mailem do Hradištka, ale včelaři si to mohou podstatně zjednodušit a odevzdat toto hlášení společně s žádostí  o dotaci 1.D svému místnímu důvěrníkovi do termínu 10.9.2017.

Tato druhá možnost je jednodušší pro včelaře a také hlavně praktičtější pro správce CISu a celkovou administraci. Když se to zdabluje, také se nic nestane, ale pro funkcionáře je to nejlepší, že se ono povinné hlášení odevzdává spolu s žádostí o dotaci 1:D.


Oba tyto řádně vyplněné dokumenty - žádost o dotaci + hlášení počtu včelstev, podepsané a Vámi na místě při přejímce zkontrolované, předejte př. Liboru Krumpholzovi osobně (po tel. domluvě na č. 731 422 973) nejpozději do 10.9. 2017.


Počítejte s tím, že je bude překontrolovávat a pokud nebudou řádně vyplněné a podepsané - bude je vracet. Nic do nich nebudeme následně doplnovat. Žádáme Vás a prosíme zároveň, aby jste zejména nyní zatlačili na včelaře, aby byli důslední, abychom si vzájmně nepřidělávali práci.

Kdo nebude mít řádně vyplněno - nedostane dotaci.


Pro registrované včelaře mající včelstva na území ZO ČSV Přerov I :

- pro orazítkování a podepsání potvzení o umístění včelstev kontaktujte jednatele Libora Kavku, který má tuto agendu na starosti.

(tel.: 603 871 667, email: jednatel@vcelariprerov1.cz