ROK 2020 - Seznam "Oznámení o aplikaci přípravku nebezpečného nebo zvlášť nebezpečného pro včely"

dle podle § 51 odst. 2 písm. a) zákona č. 326/2004 Sb. o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících

zákonů, v platném znění (dále jen zákona o státní rostlinolékařské péči)Moravská zemědělská, akciová společnost,(IČO: 27703096)

Oznameni o aplikaci pripravku Spider 550_v_04-2020.pdf

JPJ NETOPIL, a.s., Žalkovice, (IČO: 02019001)

Oznameni o aplikaci pripravku Nurelle-D_v_07-2020.pdf

Moravská zemědělská, akciová společnost,(IČO: 27703096)

Oznameni o aplikaci pripravku Actara 25 WG_v_04-2020.pdf