Varroáza - přehled schválených léčiv proti varroáze

Volně prodejná léčiva:

Léčiva na veterinární předpis:Formidol 40 ml

Gabon PF 90

Formidol 81g

Gabon PA 92

THYMOVAR 15g

Varidol 125 mg/ml

APIGUARD 25% gel

M-1 AER 240 mg/ml


MP 10 FUM 24 mg/ml


Nová léčiva zařazená do přílohy nařízení vlády č. 197/2005 Sb. - Apitraz a Oxuvar

Byla schválena tato nová léčiva, na která je možno získat dotaci v rámci včelařských eurodotací. Prostředky APITRAZ a OXUVAR byly odsouhlaseny SVS ČR jako prostředky evidované pod bodem č. 10, přílohy č. 2, části B nařízení vlády č. 197/2005 Sb.


Léčiva ve fázi klinického hodnocení:  Vaderis 5 g/l roztok a Gabon Flum 4 mg


  • Formidol 40 (81)

  • Thymovar 15 g

  • Apiguard

  • Gabon PF 90

  • Gabon PA 92

  • Varidol 125

  • M-1 AER

  • MP 10 FUM

  • Gabon Flum 4 mg


Formidol 40 (příbalová informace)

Odparné desky s kyselinou mravenčí

Popis přípravku: Odparná deska z krátkovláknité celulózy obsahuje 40 ml kyseliny mravenčí v koncentraci 85 %. Je určena k letnímu léčení včelstev proti varroáze včel; současně omezuje zvápenatění plodu a nosematózu.


Princip: Odparná deska se vkládá do podmetu, na strůpek nebo mezi nástavky. Zde se z ní odpařuje kyselina mravenčí, která zasahuje vývojová stádia roztoče v plodových buňkách i dospělé jedince.

Dávkování: 1 deska na včelstvo, podrobně viz návod

Dostupnost: volně prodejný


Formidol 81 (příbalová informace)

Silnější varianta Formidolu 40 ml.


Způsob aplikace: Odparné desky

Účinná látka: Kyselina mravenčí

Výrobce: Výzkumný ústav včelařský, s.r.o.

Distribuce pro ČR: U prodejců vyhrazených léčivThymovar 15 g proužky do úlu

Popis přípravku: proužky obsahující thymol.  Je určen k letnímu léčení včelstev proti varroáze včel.

Princip: proužky se vkládají na horní lišty rámků. Zde se z nich postupně odpařuje účinná látka, která zasahuje roztoče na včelách.


Dávkování: 1-2 proužky desky na včelstvo max. 2 x za rok

Podrobně viz návod.

Výhoda: ničí i rezistentní roztoče

Nevýhoda: intenzivní až nepříjemná vůně


Výrobce: Andermatt BioVet GmbH, Lörrach, Německo


Způsob aplikace: Odparné proužky

Účinná látka: Thymol

Výrobce: Andermatt BioVet AG

Distribuce pro ČR: Radek Smrčka, www.iVcelarstvi.czApiguard 25% Gel

Popis přípravku: miska s gelem obsahujícím thymol. Je určen k letnímu léčení včelstev proti varroáze včel.


Princip: Miska se po otevření se vkládá do úlu. Zde se z ní postupně odpařuje účinná látka, která zasahuje roztoče na včelách.

Dávkování: 2 desky na včelstvo, postupně po sobě.

Podrobně viz návod

Výhoda: ničí i rezistentní roztoče

Nevýhoda: intenzivní až nepříjemná vůně


Dostupnost: volně prodejný

Způsob aplikace: Gel

Účinná látka: Thymol

Výrobce: VITA (Europe) Limited

Distribuce pro ČR: Jan Löffelmann, www.medocentrum.cz


Gabon PF 90 (příbalová informace)

(pásky s dlouhodobým účinkem)


Popis přípravku: Kontaktní antiparazitikum určené k léčení včel proti varroáze, a to zejména k ochraně zimní generace včel v podletí, tj. v době, kdy je ve včelstvu zavíčkovaný plod. Nepoužívá se v době, kdy je ve včelstvu přítomen konzumní med.

1 proužek Gabonu PF 90 obsahuje 90 mg tau-fluvalinátu.

Účinná látka je zabudována v polymerní směsi z termoplastického kaučuku, tvořící mikrovrstvu na povrchu proužku z gabonového dřeva.


Princip: Účinná látka difunduje na povrch proužku, odkud se dostává na těla včel, zdržujících se na proužku. Dále se rovnoměrně roznáší na ostatní včely vzájemným kontaktem.  Roztoči jsou zasaženi při styku s účinnou látkou na povrchu včel. Proužky se zavěšují na háčky mezi plodové plásty do rozšířené uličky symetricky ke středu plodového tělesa a ponechávají se ve včelstvu po dobu dvou period zavíčkovaného plodu, tj. 24, lépe 30 dní.

Dávkování: 2 pásky na jeden plodový nástavek a jeden pásek na další nástavek

Dostupnost: Gabon PF 90 je na veterinární předpis


Způsob aplikace: Desky s účinnou látkou

Účinná látka: Tau-fluvalinatum

Výrobce: Výzkumný ústav včelařský, s.r.o.

Distribuce pro ČR: Výzkumný ústav včelařský, s.r.o.


GABON PA 92


Příbalová informace ke stažení zde.

Způsob aplikace: Desky s účinnou látkou

Účinná látka: Acrinathrin

Výrobce: Výzkumný ústav včelařský, s.r.o.

Distribuce pro ČR: Výzkumný ústav včelařský, s.r.o.

Příbalová informace ke stažení zde.


Varidol 125 (příbalová informace)


Popis přípravků: Kontaktní antiparazitikum určené k léčbě včel proti varroáze v době, kdy ve včelstvu není zavíčkovaný plod. Přítomnost plodu významně snižuje účinnost.

Účinnou látkou Varidolu je amitraz.

Roztok s účinnou látkou se těsně před použitím kape na fumigační pásky – proužky z celulózy impregnované směsí dusičnanů k doutnání. Nesmí se používat od 16.4. do 30.9., tj. v době snůšky. Princip: Účinná látka se v úlovém prostoru rozšiřuje kouřem ze zapálených proužků (fumigace). Postihuje roztoče přítomné na dospělých včelách; neproniká do zavíčkovaných plodových buněk. Je-li ve včelstvu plod, není fumigace dostatečně účinná.


Fumigace se provádí při venkovní teplotě nad + 10 °C v době, kdy včely nelétají. Pásky se umisťují svisle.

Dávkování: 2 kapky na jeden obsednutý nástavek, neobsednuté nástavky se nepočítají. Víc než tři kapky není třeba dávat – v zimě stačí i pro silná včelstva.

(Z jedné lahvičky se nakape cca 140 kapek.)

Dostupnost: na veterinární předpis


Způsob aplikace: Fumigace/Aerosolem

Účinná látka: Amitraz

Výrobce: Výzkumný ústav včelařský, s.r.o.

Distribuce pro ČR: Výzkumný ústav včelařský, s.r.o.M-1 AER (příbalová informace)

Přípravek pro aplikaci aerosolem

Popis přípravků: Kontaktní antiparazitikum určené k léčbě včel proti varroáze v době, kdy včely jsou v zimním hroznu.


Účinnou látkou přípravku M-1 AER je pyrethroid tau-fluvalinate.

Aerosol se používá k léčení dospělých včel; neproniká do plodu.


Princip: Účinná látka, předem připravená jako vodní emulze (při teplotě nad 10 °C) nebo acetonový roztok (při teplotách od -5 °C do +10 °C), se vhání v podobě aerosolu česnem do úlu, kde ničí roztoče přítomné na dospělých včelách. K aplikaci je nutný vyvíječ aerosolu VAT la.

Dávkování: Příprava roztoku a doba aplikace je uvedena v návodu k vyvíječi aerosolu. Základní aplikace: s acetonem 30 sekund,  s vodou 2 minuty.

Dostupnost: na veterinární předpis


M-1 AER 240 mg/ml

Způsob aplikace: Aerosolem/Šťetcem

Účinná látka: Tau-fluvalinatum

Výrobce: Výzkumný ústav včelařský, s.r.o.

Distribuce pro ČR: Výzkumný ústav včelařský, s.r.o.


MP 10 FUM (příbalová informace)

Přípravek pro aplikaci fumigací

Popis přípravků: Kontaktní antiparazitikum určené k léčbě včel proti varroáze v době, kdy ve včelstvu není zavíčkovaný plod. Přítomnost plodu významně snižuje účinnost.

Účinnou látkou přípravku MP-10 FUM je pyrethroid tau-fluvalinate.


Roztok s účinnou látkou se těsně před použitím kape na fumigační pásky – proužky z celulózy impregnované směsí dusičnanů k doutnání. Nesmí se používat od 16.4. do 30.9., tj. v době snůšky. Princip: Účinná látka se v úlovém prostoru rozšiřuje kouřem ze zapálených proužků (fumigace). Postihuje roztoče přítomné na dospělých včelách; neproniká do zavíčkovaných plodových buněk. Je-li ve včelstvu plod, není fumigace dostatečně účinná. Fumigace se provádí při venkovní teplotě nad + 10 °C v době, kdy včely nelétají. Pásky se umisťují svisle.


Dávkování: 2 kapky na jeden obsednutý nástavek, neobsednuté nástavky se nepočítají. Víc než tři kapky není třeba dávat – v zimě stačí i pro silná včelstva.

(Z jedné lahvičky se nakape cca 140 kapek.)

Dostupnost: na veterinární předpis


Způsob aplikace: Fumigace

Účinná látka: Tau-fluvalinatum

Výrobce: Výzkumný ústav včelařský, s.r.o.

Distribuce pro ČR: Výzkumný ústav včelařský, s.r.o.Výzkumný ústav včelařský, s.r.o. vyvíjí v boji proti roztočům Varroa nový veterinární léčivý přípravek „Gabon Flum 4 mg proužky do úlu“ s léčivou látkou flumethrin. Jeho použití je možné pouze v režimu klinického hodnocení, který pro včelaře vyžaduje jiný způsob objednání léčiva než je tomu u zaregistrovaných přípravků.

Příbalová informace zde:  Gabon Flum 4 mg proužky do úlu


Gabon Flum 4 mg  proužky do úlu síla  4 mg flumethrinu v proužku, léková forma kontaktní proužky, určeno pouze pro včely.

Lléčivá látka: flumethrin


Gabon Flum 4 mg proužky do úlu je určen k hubení roztočů Varroa destructor přítomných na včelách, a to i v době, kdy je ve včelstvu zavíčkovaný plod. Používá se převážně v podletí a na podzim k ochraně zimujících generací včel.