Mor včelího plodu (MVP) na území ZO ČSV Přerov I


Momentálně se nacházÍ na rajonu ZO ČSV Přerov I  1x vyhlášené ochranné pásmo (OP) MVP - a to okolo obce Domaželice - tzn. týká se to našich obcí Dobrčice a Beňov.  

4.5.2021

OP MVP Domaželice 05/2021

Narizeni SVS-2021-055178-M

PLATÍ, NOVĚ NAŘÍZENO


Text MVO výslovně ukládá všem včelařům v dotčených k.ú.:  

„Všem chovatelům včel v ochranném pásmu se nařizuje provést odběr vzorků včelí měli nebo vzorků včel ošetřujících plod ze všech včelstev na všech stanovištích umístěných ve stanoveném ochranném pásmu a zajistit jejich neprodlené laboratorní vyšetření ve státním veterinárním ústavu, pokud toto vyšetření nebylo provedeno ve státním veterinárním ústavu v posledních 12 měsících před účinností tohoto nařízení. Vzorky musí být předány .....

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Na k.ú. spadajících do OP MVP platí mimořádná veterinární opatření - zjména se jedná o přísný zákaz přemísťování včelstev a matek z OP.

Přemístění včelstev a matek uvnitř OP je možné jen se souhlasem KVS Olomouc, vydané na základě žádosti chovatele doložené negativním výsledkem laboratorního vyšetření směsného vzorku včelí měli na přítomnost původce nákazy předmětných včelstev. V případě přemístění včelstev a matek uvnitř OP musí být vzorek odebrán v době 2 měsíců před předpokládaným  přemístěním; v případě přemístění včelstev a matek do OP z území prostého nákazy, musí být vzorek odebrán v době 12 měsíců před předpokládaným přemístěním.

Text formuláře žádosti na Krajskou veterinární správu SVS Olomouc, udělení výjimky z MVO - odkaz zde:

Zadost_povoleni_vyjimky_premistovani_vcelstev_OP_MVcPl.doc


SANKCE !! - za nesplnění nebo porušení povinností vyplývajících z těchto MVO správní orgán podle ustanovení § 71 nebo § 72 veterinárního zákona uloží pokutu až do výše:

  a) 50 000 Kč, jde-li o fyzickou osobu,

  b) 2 000 000 Kč, jde-li o právnickou osobu nebo podnikající fyzickou osob


!  OCHRANNÁ PÁSMA MORU VČELÍ PLODU (MVP) - aktuální stav vyhlášených MVO na území ZO ČSV Přerov I   !

Datum

Popis / okolo ohniska

Ke stažení / k nahlédnutí

Datum ukončení MVO / ke stažení

4.5.2021

OP MVP Domaželice 05/2021

Narizeni SVS-2021-055178-M

PLATÍ, NOVĚ NAŘÍZENO

14.8.2020

OP MVP Líšná 08/2020

Narizeni SVS-2020-092505-M

UKONČENO 16.8.2021

25.7.2018

OP MVP Grygov II. 07/2018

Narizeni SVS-2018-088791-M

UKONČENO

18.7.2018

OP MVP Majetín 07/2018

Nařízení SVS-2018-086041-M

UKONČENO

30.5.2018

OP MVP Věrovany 05/2018

Nařízení SVS-2018-065835-M

UKONČENO

22.5.2018

OP MVP Grygov I. 05/2018

Nařízení SVS-2018-062357-M

UKONČENO  

29.8.2017

OP MVP Majetín 08/2017

Nařízení SVS/2017/102682-M

UKONČENO 31.8.2018  

31.7.2017

OP MVP Kozlovice 07/2017

Nařízení SVS/2017/091277-M

UKONČENO 3.8.2018

09.6.2017

OP MVP Želatovice 06/2017

Nařízení SVS/2017/071731-M

UKONČENO 12.6.2018

02.8.2016

OP MVP Tučín 08/2016

Nařízení SVS-2016-091265-M-MVP-Tučin

UKONČENO 4.8.2017


Jelikož se vyhlášená MVO u některých k.ú. překrývají - tj. některé k.ú. již byly v průběhu 1 roku už vyšetřovány a některé nikoliv, tak platí nařízení, že ta stanoviště na dotčených k.ú., kde se v posledních 12 měsících neprovádělo plošné vyšetření na původce MVP, budou plošně vyšetřována dle nařízených MVO.

!   Aktiv ČSV Olomouc 09/2018 - aktuální informace z Státní veterinární správy  !

Prezentace s aktuálními informacemi pro včelaře ke stáhnutí zde: Veterina 2018 0922SU_Prezentace_aktiv  CSV_Olomouc.pdf

Mor včelího plodu (MVP) na území ZO ČSV Přerov I


Na k.ú. spadajících do OP MVP platí mimořádná veterinární opatření - zjména se jedná o přísný zákaz přemísťování včelstev a matek z OP.

Přemístění včelstev a matek uvnitř OP je možné jen se souhlasem KVS Olomouc, vydané na základě žádosti chovatele doložené negativním výsledkem laboratorního vyšetření směsného vzorku včelí měli na přítomnost původce nákazy předmětných včelstev. V případě přemístění včelstev a matek uvnitř OP musí být vzorek odebrán v době 2 měsíců před předpokládaným  přemístěním; v případě přemístění včelstev a matek do OP z území prostého nákazy, musí být vzorek odebrán v době 12 měsíců před předpokládaným přemístěním.

Text formuláře žádosti na Krajskou veterinární správu SVS Olomouc, udělení výjimky z MVO - odkaz zde:

Zadost_povoleni_vyjimky_premistovani_vcelstev_OP_MVcPl.doc


SANKCE !! - za nesplnění nebo porušení povinností vyplývajících z těchto MVO správní orgán podle ustanovení § 71 nebo § 72 veterinárního zákona uloží pokutu až do výše:

  a) 50 000 Kč, jde-li o fyzickou osobu,

  b) 2 000 000 Kč, jde-li o právnickou osobu nebo podnikající fyzickou osob

--------------------------------------------------------------------------------------------

OP MVP Líšná 08/2020:


-------------------------------------------------------------------------------------------

OP MVP Grygov II. 07/2018

----------------------------------------------------------------------------------------------

OP MVP Majetín 07/2018

------------------------------------------------------------------------------------------------

OP MVP Věrovany 05/2018

----------------------------------------------------------------------------------------------

OP MVP Grygov I. 05/2018

---------------------------------------------------------------------------------------------


Pokyny ke sběru letní měli

do žlutých obálek na

plošné vyšetření na původce MVP


.. bude aktualizováno...

Odber letni meli_OP_MVP Kozlovice_2017-07.pdf

Odber letni meli_OP_MVP Zelatovice_2017-06.pdf

Odber meli_OP_Tucin_2016-08.pdf