Výroční schůze ZO ČSV Přerov I - neděle 19. 3. 2023 v 9:00 hod. - SOKOLOVNA BOCHOŘ

Pozor !!   Výsledky vyšetření ZM 2022/23 na Vd jsou již známy  !!

Výsledky rozborů zimní měli 2022/203 provedené SVÚ Olomouc jsou uvedeny v následující částečně anonymizované tabulce.

Tabulka neuvádí jména včelařů, pouze registrační čísla včelaře a stanoviště, číslo k.ú a výsledky. Klikni zde:

Vernisáž "Včely jako vášeň" - Výstava k 120.výročí založení včelařského spolku

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

!!   INFORMACE - platba ČP na r. 2023


Letos dojde k opoždění výplaty státní 1.D.dotace, takže dosavadní zažitý postup výplaty 1.D dotace a následné platby ČP se letos obrátil - nejdříve zaplatíte vaše členské příspěvky a poté v druhém kroku Vám budu vyplácet 1.D dotaci, jakmile ze SZIFu (bezhotovostně či v hotovosti).


Jednotlivé výzvy na platbu ČP včetně výpočtu a platebních detailů budou členům zasílány emailem popř. SMS. Ti včelaři, kteří nemají email ani mobil, tak ti budou kontaktováni přes důvěrníky.


 Postup výpočet ČP - se skládají ze 4 částí:

   1) paušální platba za členství:  300 Kč na člena

   2) poplatek za včelstva: 16 Kč/vč. Z této částky 85% (13,6Kč/1vč.) se ihned odvádí na centrálu ČSV Praha a zbyteček 15% (2,4 Kč/1vč.) zůstává v ZO na chod základní organizace.

   3) záloha na objednání léčiv na r.2023: 50 Kč/vč.

   4) eventuální doplatek za r.2022 (16 Kč/vč.) za navýšení počtu vč. pro ty včelaře, kteří navýšili v r.2022 počet včelstev vůči svému poslednímu hlášení.


  Pro výpočet ČP se používá stav počtu vč. k rozhodnému datu 1.9., tj. dle zákonem stanovené povinné uzávěrky (hlášení) do státní evidence ČMSCH Hradišťko dle vyhl.č.136/2004 Sb.§80. Tento počet může být odlišný od tzv. 1.D dotačních včelstev, jejichž počet musí být logicky stejný či nižší než povinné hlášení stavu k 1.9. do ČMSCH.  


 Položka "Objednávka léčiva (tj. 50Kč/vč.). Strukturu objednávaných léčiv schvaluje VČS - aktuálně dle posledního zápisu z VČS 2022 (viz náš web), má člen v rámci svých 50 Kč/vč. zaplaceno tzv. "základní léčebné schéma ZO - 5 položek"

  - M1-AER pro jarní nátěr plodu (dle výsledků počtu roztočů v zimní měli)

  - Gabony na letní srpnové ošetření

  - Varidol na podzimní první+druhé ošetření

  - Varidol či M1-AER na třetí ošetření - zimní aerosolování

  + další možná léčiva dle aktuálního nařízení SVS ČR.


 Kromě tohoto "základního léčebného schématu ZO", co dostane každý člen, může člen přes svého důvěrníka objednat (do konce února) tzv. léčiva navíc (tj. mimo toto základní schéma ZO) - jsou to dotovaná léčiva, levnější než na e-shopech) a to Formidol 41g, Varro-Med, Bee-Safe SET, Bee-Safe 600 ml. a další.


V Přerově dne 18.11. 2022, Radomír Bubík, pokladník ZO ČSV Přerov I, tel: 603 766 806, email: pokladnik@vcelariprerov1.cz

!!   INFORMACE - povinné hlášení do ČMSCH 2022 a žádosti o 1.D. dotaci


Každoroční povinné "státní" hlášení na ČMSCH Hradišťko (zákonná povinnost každého včelaře bez ohledu na spolek) - stav k 1.9.2022.

Na žádosti o 1.D.-dotaci a ani na povinném hlášení do ČMSCH Hradišťko NESMÍ být datum dříve nеžli 1.9.2022 !


Odevzdání povinného hlášení do ČMSCH se automaticky kontroluje s žádostmi 1.D. Není-li odevzdáno hlášení či nesprávně vyplněno=1.D. dotace je zamítnuta už bez dalších upozornění.


Hlášení na ČMSCH lze podat 3 způsoby: Hlášení počtu včelstev a umístění stanovišť k 1 .9. je možné zasílat:

   Vyplněný formulář klasickou poštou na adresu ČMSCH, a.s. nebo

   e-mailem na adresu: uevcely@cmsch.cz nebo

   prostřednictvím WEB formuláře na: https://eagri.cz/ssl/nosso-app/IzrPublicWeb/HlaseniVcely/HlaseniVcely.

K zaslání hlášení z WEB-aplikace použijte Vaše reg. číslo včelaře a váš jedinečný kód hlášení uvedený v zaslaném formuláři.

Dopis 2022 pro včelaře od ČMSCH Hradišťko na r. 2022 lze stáhnout zde:


Stav hlášení (zasláno/nezasláno) každého včelaře lze on-line ověřit zde:  

https://eagri.cz/ssl/nosso-app/IzrPublicWeb/HlaseniVcely/StavHlaseni


A opis hlášení - pro pozdější kontrolu (pdf-soubor do mailu či ke stažení do PC) lze vygenerovat zde: (je nutné zadat váš osobní kod hlášení):

https://eagri.cz/ssl/nosso-app/IzrPublicWeb/HlaseniVcely/ZaslaniOpisu


1.D dotace - odevzdání papírové žádosti + příloh svému místnímu důvěrníkovi (toto už není povinnost, ale právo včelaře žádat o dotaci 1.D. od státu)


   1.D. dotace je letos administrována SZIFem ČR – takže je k dispozici ke stažení (viz níže) zcela nový formulář žádosti. Je možné, že se vlastní výplata 1D dotace může opozdit, možná okolo února/března 2023. Doporučujeme sledovat web www.szif.cz nebo  www.vcelarstvi.cz

   Člen ČSV podává žádost o 1.D. dotaci u té ZO, kde je řádným členem - tzn. u své "mateřské ZO".

   Papírová podepsaná a zkontrolovaná žádost k 1.D. dotaci + přílohy + eventuálně podepsaná plná moc pro důvěrníka (pokud si včelař dotaci nemůže vyzvednout osobně či nezvolil možnost poslat dotaci na svůj bank. účet, PM musí být bez vyplněných dat)  se odevzdává svému místnímu důvěrníkovi ČSV. Důvěrník následně svou kompletní sadu žádostí od svých včelařů co nejdříve doručí osobně (neházejte žádosti do schránky !!!), správci CISu L.Krumpholzovi, Dluhonice, Náves 3/43 po telefonické domluvě na mob. 731 422 973 (dle předpisu všechny žádosti členů ČSV musí být doručeny na ZO nejpozději do 15.10.2022).

   Prosíme důvěrníky, aby žádosti svých včelařů, které znají, podle svých možností rychle překontrolovali - není v silách jednoho správce CISu kontrolovat do detailu 140-160 žádostí.

   Potvrzení pro registrované včelaře (členové ČSV patřící pod jinou mateřskou ZO) a mající včelstva v obvodu ZO Přerov I - vyřizuje jednatel ZO př. L. Kavka (kontakt: jednatel@vcelariprerov1.cz, 603 871 667)

 

   Elektronické interaktivní pdf-formuláře žádosti 1.D. na r.2022 – zde:

      Požadavek na dotaci 1.D.

      Zásady poskytnutí dotace 1.D na r. 2022

      Postup podávání žádosti o 1.D. dotaci 2022Prosba pokladníka a správce CISu ZO ohledně výplaty 1.D. dotace na bank. účet včelaře


   Jako pokladník ZO bych rád poprosil ty včelaře, kteří mají bankovní účet a e-mail, aby ve své žádosti uvedli výplatu 1.D. dotace na svůj bankovní účet a platný e-mail.

   Tímto se totiž ohromně zjednoduší celá administrativa výplaty 1.D.dotace - pro mě i pro Vás včelaře. Odbourá se hektická výplata + přejímka peněz v hotovosti, plné moci, odlehčí se místním důvěrníkům a hlavně je to rychlé+transparentní pro obě strany.

   Členské příspěvky na r. 2023 se budou platit ještě před obdržením dotace 1.D, takže budu obesílat řádné členy (mail či SMS) s výzvou k zaplacení ČP na r. 2023 na bank. účet ZO ČSV Přerov I, která bude obsahovat detailní výpočet ČP včetně eventuálních nedoplatků.

   Zaplatíte ČP na bank. účet ZO, já Vám potvrdím přijetí a je to vše, Nikde nechodíte, nestojíte ve frontě, nečekáte. Máte jistotu, že máte vše na příští rok řádně splněno.


V Přerově dne 11.9.2022 , Radomír Bubík, pokladník ZO ČSV Přerov I, tel: 603 766 806, email: pokladnik@vcelariprerov1.cz


Pozor !!   Výsledky vyšetření ZM 2021/22 na Vd jsou již známy  !

Výsledky rozborů zimní měli 2021/22 provedené SVÚ Olomouc jsou uvedeny v následující částečně anonymizované tabulce.

I když vyšetřovaných včelstev kvůli loňským úhynům bylo méně, výsledky varroázy v ZM jsou horší nežli loni.

Tabulka neuvádí jména včelařů, pouze registrační čísla včelaře a stanoviště, číslo k.ú a výsledky. Klikni zde:

!!   INFORMACE - platba ČP na r. 2022   !!


Letos - stejně jako loni - dojde k opoždění výplaty státní 1.D.-dotace, takže dosavadní zažitý postup výplaty 1.D dotace a následné platby ČP nelze použít.

Do budoucna už to budou vždy dvě od sebe oddělené a nezáviské platby - ČP na nový kalendářní rok se budou platit ke konci starého roku a následně 1.D dotace, jakmile dorazí ze SZIFu, tak bude včelařům vyplacena někdy v průběhu roku (bezhotovostně či v hotovosti).


Jednotlivé výzvy na platbu ČP včetně výpočtu a platebních detailů budou členům ZO zasílány emailem popř. SMS. Ti včelaři, kteří nemají email ani mobil, tak ti budou kontaktováni přes důvěrníky.


 Postup výpočet ČP - se skládají ze 4 částí:

   1) paušální platba za členství:  300 Kč na člena

   2) poplatek za včelstva: 16 Kč/vč. Z této částky 85% (13,6Kč/1vč.) se ihned odvádí na centrálu ČSV Praha a zbyteček 15% (2,4 Kč/1vč.) zůstává v ZO na chod základní organizace.

   3) záloha na objednání léčiv na r.2022: 50 Kč/vč.

   4) eventuální doplatek za r.2021 (16 Kč/vč.) za navýšení počtu vč. pro ty včelaře, kteří navýšili v r.2021 počet včelstev vůči svému poslednímu hlášení a nedoplatili tato nová včelstva během roku.


  Pro výpočet ČP se používá stav počtu vč. k rozhodnému datu 1.9., tj. dle zákonem stanovené povinné uzávěrky (hlášení) do státní evidence ČMSCH Hradišťko dle vyhl.č.136/2004Sb., §80. Tento počet může být odlišný od počtu tzv. 1.D dotačních včelstev, jejichž počet musí být logicky stejný či nižší než povinné hlášení stavu k 1.9.do ČMSCH.  


 Položka "Objednávka léčiva (tj. 50Kč/vč.). Strukturu objednávaných léčiv schvaluje VČS - aktuálně dle posledního zápisu z VČS 2020 str.4, bod 13 (viz náš web), má člen v rámci svých 50 Kč/vč. zaplaceno tzv. "základní léčebné schéma ZO - 5 položek"

  - M1-AER pro jarní nátěr plodu (dle výsledků počtu roztočů v zimní měli)

  - Gabony na letní srpnové ošetření

  - Varidol na podzimní první+druhé ošetření

  - Varidol či M1-AER na třetí ošetření - zimní aerosolování

  + další možná léčiva dle aktuálního nařízení SVS ČR.


 Kromě tohoto "základního léčebného schématu ZO", co dostane každý člen, může člen přes svého důvěrníka objednat (do konce února) tzv. léčiva navíc (tj. mimo toto základní schéma ZO) - jsou to dotovaná léčiva, levnější než na e-shopech) a to Formidol 41g, Varro-Med, Bee-Safe SET, Bee-Safe 600 ml. atd.


 Výroční členská schůze 2022 - nikdo neví, co vůbec bude, jaká bude covidová situace. Loni sekretariát ČSV Praha už vydal pokyny k rozhodování vzdáleným hlasováním "per rollam" v době nouzového stavu (zkrácené schvalování Výroční zprávy, účetní uzávěrky atd.. bez osobní účasti členů).


V Přerově dne 23.12. 2021, Radomír Bubík, pokladník ZO ČSV Přerov I, tel: 603 766 806, email: pokladnik@vcelariprerov1.cz

DOKUMENTY STÁTNÍ VETERINÁRNÍ ZPRÁVY  (www.svscr.cz)


Vydána nová Metodika kontroly zdraví zvířat a vakcinace pro r. 2021


Metodika kontroly zdraví zvířat a nařízené vakcinace pro rok 2021 (č.j.: 57174/2020)

Metodický pokyn SVS ČR pro chovatele včel k prevenci a tlumení varroázy č. j.: SVS/2019/114754-G. Klikni zde: