Český svaz včelařů, z. s., Křemencova 8, 115 24  Praha 1

Základní organizace ČSV Přerov I - územní působnost, rajonizace


ZO ČSV Přerov I má aktuálně ve své územní působnosti: (jedná se o aktuální stav k 02/2021)

Celkový počet včelstev:

1 109 včelstev

Celkový počet stanovišť:

163

Počet řádných včelařů

 (tj. členové ČSV, kteří jsou vedeni v členské evidenci v ZO ČSV Přerov I a platí zde členské příspěvky)

131 včelařů

Počet registrovaných včelařů

 (tj. členové ČSV, kteří jsou v členské evidenci v sousední popř. v jiné ZO ČSV a také tam platí členské příspěvky)

23 včelařů

Počet neorganizovaných včelařů (tj. včelaři, nečlenové ČSV z.s.,)

6 včelaři

CELKEM včelařů mající svá včelstva v obvodu ZO ČSV Přerov I

160 včelařů


Dle Stanov ČSV, z.s. každý člen ČSV může být veden v členské evidenci pouze u jediné své "mateřské" ZO - a to především v té, v jejímž obvodu má trvalé stanoviště včelstev nebo kde má trvalé bydliště. Zde také platí členské příspěvky.

Má-li tento včelař umístěna svá včelstva také jinde na jiných k.ú.  patřící do obvodu jiné ZO ČSV, oznámí tuto skutečnost místně-příslušné ZO ČSV a stane se u ní "registrovaným" včelařem. Zde musí zaplatit "registrační poplatek" (je-li stanoven), jehož výše může být místní ZO určena až do výše členského přípěvku.

Územní působnost  ZO Přerov I - 26 k.ú.:   abecedně dle názvu obce

obec

číslo k.ú.


obec

číslo k.ú.


obec

číslo k.ú.


obec

číslo k.ú.

Beňov

602604


Dobrčice

627186


Prosenice

733288


Stará Ves

753939

Bochoř

606723


Horní Moštěnice

643572


Proseničky

733296


Sušice

759791

Brodek u Přerova

612758


Kokory

667978


Prusínky

718599


Šišma

762679

Císařov

617784


Lověšice

735001


Přestavlky

735167


Vinary

782351

Citov 

617857


Luková

689033


Radslavice

738816
Čekyně

619108


Nelešovice

702838


Rokytnice

740896
Čelechovice

619337


Pavlovice

718581


Říkovice

745588
Dluhonice

626708


Český svaz včelařů, z. s., Křemencova 8, 115 24  Praha 1

Základní organizace ČSV Přerov I - seznam místních důvěrníků pro 26 k.ú

obec

číslo k.ú.

Jméno

Telefon

E-mail

Beňov

602604

př. Krajčovič Antonín

773 982 430

tolida@seznam.cz

Bochoř

606723

př. Milan Kyselák

773 781 600

kyselak.milan@tiscali.cz

Brodek u Přerova

612758

př. Ing. Jaroslav Kilián

727 912 383

jaroslav.kilian@seznam.cz

Císařov

617784

př. Ing. Josef Hanák

604 914 967

johancis@seznam.cz

Citov 

617857

př. Richard Netopil

581 741 627, 607 021 769

richard.netopil@centrum.cz

Čekyně

619108

př. Vít Cekota

723 226 338

atokec@seznam.cz

Čelechovice

619337

př. Aleš Šromota

777 012 444

asromota@seznam.cz

Dluhonice

626708

př. Libor Krumpholz

731 422 973

libor.krumpholz@gmail.com

Dobrčice

627186

př. Josef Ostrčil

774 515 610, 581 224 334

ostrcil.j@seznam.cz

Horní Moštěnice

643572

př. Radomír Bubík

603 766 806

radomir.bubik@seznam.cz

Kokory

667978

př. Vladimír Jurečka

775 903 044

vljuru@seznam.cz

Lověšice

735001

př. Radomír Zapletal

603 314 269

razaa@centrum.cz

Luková

689033

př. Ing. Miroslav Bednář

777 739 083

bmira@email.cz

Nelešovice

702838

př. Antonín Němčák

607 131 142

vladislavnemcak@seznam.cz

Pavlovice

718581

př. Martin Gajdošík

733 385 550

martin.gajdosik@seznam.cz

Prosenice

733288

př. Zdeněk Páleník

732 580 084, 602 478 802

palezd@seznam.cz

Proseničky

733296

př. Zdeněk Páleník

732 580 084, 602 478 802

palezd@seznam.cz

Prusínky

718599

př. František Bařina

777 241 627

f.barina@seznam.cz

Přestavlky

735167

př. Karel Bednář

605 277 567

karel.bednar47@seznam.cz

Radslavice

738816

př. František Bařina

777 241 627

f.barina@seznam.cz

Rokytnice

740896

př. František Dostál

608 564 454

fanosdostal@gmail.com

Říkovice

745588

př. Ing. Michal Gec

723 688 647

mgec@seznam.cz

Stará Ves

753939

př. Mgr. Pavel Železný

732 287 580

zelezny.p@seznam.cz

Sušice

759791

Ing. Vladimír Tabery

602 783 612

vladimir.tabery@volny.cz

Šišma

762679

př. Jaroslav Vaculík

776 785 316

j.vaculik@centrum.cz

Vinary

782351

př. Ing. Jaromír Hloušek

776 834 260

jahlousek@seznam.cz


Celkem důvěrníků mající svá k.ú., která patří do územní působnosti ZO Přerov I :  

Počet důvěrníků mající jen jedno k.ú.:        22 důvěrníků

Počet důvěrníků mající dvě k.ú.:                2 důvěrníci

                                                               ... př. Fr. Bařina (Radslavice+Prusínky)

                                                               ... př. Z. Páleník (Prosenice+Proseničky)


CELKEM:                                                  24 DŮVĚRNÍKŮ


Seznam důvěrníků s kontakty dle jednotlivých k.ú. se nachází zde:  

Seznam důvěrníků

Dokumenty, zápisy, zprávy týkající se spolku ČSV, z.s., ZO Přerov I se nacházejí v sekci:

Dokumenty ZO ČSV Přerov.

Dokumenty, zápisy, zprávy týkající se centrály ČSV, z.s., RV Praha se nacházejí v sekci:

Dokumenty RV ČSV Praha.

Dokumenty, metodické pokyny a rozhodnutí vydané SVS ČR se nacházejí v sekci:

Dokumenty SVS ČR.

Dokumenty, formuláře a další info od ČMSCH se nacházejí v sekci:

Dokumenty ČMSCH Hradišťko.