Varroáza - r. 2021/2022


Výsledky rozborů zimní měli 2021/22 provedené SVÚ Olomouc jsou uvedeny v následujících částečně anonymizovaných protokolech. Protokoly neuvádí jména včelařů, pouze registrační čísla včelaře a stanoviště, číslo k.ú a výsledky.

Ti včelaři, kteří mají na stanovišti průměr více než 3 roztoči Vd/včelstvo, musí provést jarní nátěr plodu emulzí M1-AER a následnou fumigaci Varidolem (viz níže, dle kódu ExM310, který nebyl zrušen).

Obrázkový návod na nátěr plodu a fumigaci je zde.