Varroáza - r. 2017/2018


Výsledky rozborů zimní měli 2017/18 provedené SVÚ Olomouc jsou uvedeny v následující částečně anonymizované tabulce.

Tabulka neuvádí jména včelařů, pouze registrační čísla včelaře a stanoviště, číslo k.ú a výsledky.