Články, odkazy a TV-pořady věnované loňským plošných úhynům včelstev 2019/20.

Vyjádření ČSV, VúVč Dol a našich předních odborníků na včelařskou problematiku

Český svaz včelařů. z.s, Praha

https://www.vcelarstvi.cz/aktuality/zamysleni-nad-soucasnymi-ztratami-vcelstev

Výzkumný ústav včelařský Dol

https://www.beedol.cz/prispevky/soucasne-uhyny-vcelstev-12-2019/

Mgr. Jiří Danihlík, Ph.D.

Katedra biochemie, PřF UP v Olomouci

https://www.upol.cz/nc/zpravy/zprava/clanek/velke-uhyny-vcelstev-jsou-v-cesku-stale-castejsi-vedci-z-prirodovedecke-fakulty-patraji-po-pricinac/

Asociace soukromého zemědělství ČR

https://www.asz.cz/cs/zpravy-z-tisku/chovatelstvi-a-veterina/vcely-na-vymreni.html


TV pořady věnovaní úhynům

ČT2, pořad “Nedej se”, úhyny včelstev

https://www.ceskatelevize.cz/porady/1095913550-nedej-se/220562248420001-uhyn-vcelstev/

TV Přerov – veterinář  MVDr. Daniel Lang, OO ČSV Přerov

https://tvprerov.cz/2020/uhyny-vcel/

Další weby


www.vcelarskeforum.cz

https://www.vcelarskeforum.cz/tema-Uhyny-vcelstev-2019-2020

www.beeinfo.cz

https://beeinfo.cz/hromadne-uhyny-vcelstev-muze-za-vse-jen-varroaza/

www.vcelarisobe.cz

http://www.vcelarisobe.cz/2019/11/bude-sezona-2019-2020-ve-znameni-uhynu-a-kolapsu/

irozhlas.cz

https://www.irozhlas.cz/ekonomika/med-pocasi-vcelstvo-zdrazeni_1910311255_pj

!!   Plošné masivní úhyny 2019-20, Výzva Státní veterinární správy ČR všem včelařům   !!

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Přátelé včelaři,

byli jsme požádáni veterinárními inspektory z KVS o zmapování aktuálního stavu včelstev v naší ZO ČSV Přerov I. Krajské veterinární správy po celé republice registrují extrémní úhyny včelstev, které jsou doprovázeny nejčastěji těmito symptomy:


  původně silná včelstva - standardně celoročně - tzn. i v létě - ošetřovaná proti Vd - najednou skokově zeslábnou a zkolabují

  navzdory vyřezávání zavíčkované trubčiny, použití Formidolu či kys. štavelové silná včelstva rychle zkolabovala, ale slabší včelstva vydržela do podzimního ošetření

  takto hromadné úhyny silných včelstev začaly již v létě a podletí. Na podzim už kolikrát nebylo co fumigovat

  včely naprosto ztrácejí hlídací pud - pouštějí si vosy do úlů i přes zúžená česna/očka

  většinou zůstane prázdný čistý úl bez mrtvolek

  v úlu zůstanou rámky plné zásob


Jako nejpravděpodobnější příčina registrovaných hromadných úhynů včelstev se jeví kombinace:


   Zjevné či skryté varroázy: Varoáza byla, je a bude každý rok, včelstva oslabená varoázou jsou daleko náchylnější k čemukoliv. Proti varooáze se musí bojovat celoročně, nespoléhat jen na podzimní léčení.

   Akutní včelí virózy: Viry jakožto nebuněčné organismy tvořené molekulou DNA/RNA mění vnitřní „genetický“ metabolismus včel, včely „padnou vysílením“ během několika dnů. To je velký rozdíl oproti Varroáze, kde včelstvo silně napadené Vd dožívá ještě několik týdnů a stává se vydatným zdrojem kleštíků pro okolní včely, které vylupují tento úl.


   Kromě známe parazitické funkce Vd (poškození líhnoucích se včel, sání hemolymfy se všemi důsledky) taky záleží, kolik a jakých sebou kleštík nese dalších virů – kleštík funguje jako přenašeč.  To se uvádí jako jeden z důvodů, proč některá původně stejná včelstva snesou vysoké zatížení Vd (obrovské spady) bez zjevných potíží a jiná včelstva hynou.


Roztoči Vd, ale i loupežící vosy, vosičky, čmeláci s sebou mohou přinášet spoustu virů, které různě mezi sebou mohou mutovat… další šíření virů bylo prokázáno přes infikovaný pyl. Zamoření viry se těžko prokazuje a vyšetření jsou drahá.

Pouze komerční chovatelé matek vyšetřují svá včelstva na základních 5-8 typů virů (virus deformovaných křídel (DWV), virus pytlíčkovitého plodu (SBV) či virové paralýzy, střevní viry ABPV a IAPV atd…). Výzkumy říkají, že na snížení intenzity většiny "včelích" virů stačí nižší teplota okolo -3-5 °C a nízká relativní vlhkost vzduchu, alespoň přes noc...


   poškození plodu zimní generace včel

   dlouhé podzimní plodování včelstev - fumigace Varidolem byly prováděny i když byl ve včelstvech zavíčkovaný plod

   extrémně teplý podzim - oslabená včelstva, která jsou i na konci října/začátku listopadu velmi aktivní

   Chemická otrava včelstev, Agrochemie: vliv všech možných pesticidů používaných zemědělci (viditelně i skrytě) během roku. Některé dříve hojně používané pesticidy už byly dokonce letos zakázány (Nurelle D, Calypso) a zemědělci varují, že budou muset používat jiné pesticidy, kterých bude více. Zemědělci musí mít vždy maximální výnosy na 1ha.

   silná invaze vos - díky teplému podzimu 2019 bylo v přírodě stále velké množství vos, vlastní vykrádání až tak nevadí, ale vosy zavlečou do úlů virové nákazy.

   Zavádění vysokofrekvenčních 4G a 5G sítí – nárůst zdrojů elektromagnetického záření. Je známo, že hromadné kolapsy včel kopírují šíření mobilů a zejména rostoucí datové možnosti mobilů (v USA mají na to výraz CCD „syndrom hromadného zhroucení včelstev“, kombinace el.-mag. smogu + všudypřítomné zamoření agrochemií).


Prosíme důvěrníky o prověření situace v jejich rajonu a podání zprávy - sumárně za katastr. V případě, jsou-li u někoho ztráty na včelstvech větší jak 25 %, tak jmenovitě s číslem stanoviště. Na schůzi důvěrníků 7. 11. 2019 bychom zjistili stav v naší ZO a podali souhrnnou zprávu na SVS.