ARCHIV :  Starší info - archiv příspěvků z minulých let


Výroční schůze ZO ČSV Přerov I - neděle 19. 3. 2023 v 9:00 hod. - SOKOLOVNA BOCHOŘ

Pozor !!   Výsledky vyšetření ZM 2022/23 na Vd jsou již známy  !!

Výsledky rozborů zimní měli 2022/203 provedené SVÚ Olomouc jsou uvedeny v následující částečně anonymizované tabulce.

Tabulka neuvádí jména včelařů, pouze registrační čísla včelaře a stanoviště, číslo k.ú a výsledky. Klikni zde:

Vernisáž "Včely jako vášeň" - Výstava k 120.výročí založení včelařského spolku

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

!!   INFORMACE - platba ČP na r. 2023


Letos dojde k opoždění výplaty státní 1.D.dotace, takže dosavadní zažitý postup výplaty 1.D dotace a následné platby ČP se letos obrátil - nejdříve zaplatíte vaše členské příspěvky a poté v druhém kroku Vám budu vyplácet 1.D dotaci, jakmile ze SZIFu (bezhotovostně či v hotovosti).


Jednotlivé výzvy na platbu ČP včetně výpočtu a platebních detailů budou členům zasílány emailem popř. SMS. Ti včelaři, kteří nemají email ani mobil, tak ti budou kontaktováni přes důvěrníky.


 Postup výpočet ČP - se skládají ze 4 částí:

   1) paušální platba za členství:  300 Kč na člena

   2) poplatek za včelstva: 16 Kč/vč. Z této částky 85% (13,6Kč/1vč.) se ihned odvádí na centrálu ČSV Praha a zbyteček 15% (2,4 Kč/1vč.) zůstává v ZO na chod základní organizace.

   3) záloha na objednání léčiv na r.2023: 50 Kč/vč.

   4) eventuální doplatek za r.2022 (16 Kč/vč.) za navýšení počtu vč. pro ty včelaře, kteří navýšili v r.2022 počet včelstev vůči svému poslednímu hlášení.


  Pro výpočet ČP se používá stav počtu vč. k rozhodnému datu 1.9., tj. dle zákonem stanovené povinné uzávěrky (hlášení) do státní evidence ČMSCH Hradišťko dle vyhl.č.136/2004 Sb.§80. Tento počet může být odlišný od tzv. 1.D dotačních včelstev, jejichž počet musí být logicky stejný či nižší než povinné hlášení stavu k 1.9. do ČMSCH.  


 Položka "Objednávka léčiva (tj. 50Kč/vč.). Strukturu objednávaných léčiv schvaluje VČS - aktuálně dle posledního zápisu z VČS 2022 (viz náš web), má člen v rámci svých 50 Kč/vč. zaplaceno tzv. "základní léčebné schéma ZO - 5 položek"

  - M1-AER pro jarní nátěr plodu (dle výsledků počtu roztočů v zimní měli)

  - Gabony na letní srpnové ošetření

  - Varidol na podzimní první+druhé ošetření

  - Varidol či M1-AER na třetí ošetření - zimní aerosolování

  + další možná léčiva dle aktuálního nařízení SVS ČR.


 Kromě tohoto "základního léčebného schématu ZO", co dostane každý člen, může člen přes svého důvěrníka objednat (do konce února) tzv. léčiva navíc (tj. mimo toto základní schéma ZO) - jsou to dotovaná léčiva, levnější než na e-shopech) a to Formidol 41g, Varro-Med, Bee-Safe SET, Bee-Safe 600 ml. a další.


V Přerově dne 18.11. 2022, Radomír Bubík, pokladník ZO ČSV Přerov I, tel: 603 766 806, email: pokladnik@vcelariprerov1.cz

!!   INFORMACE - povinné hlášení do ČMSCH 2022 a žádosti o 1.D. dotaci


Každoroční povinné "státní" hlášení na ČMSCH Hradišťko (zákonná povinnost každého včelaře bez ohledu na spolek) - stav k 1.9.2022.

Na žádosti o 1.D.-dotaci a ani na povinném hlášení do ČMSCH Hradišťko NESMÍ být datum dříve nеžli 1.9.2022 !


Odevzdání povinného hlášení do ČMSCH se automaticky kontroluje s žádostmi 1.D. Není-li odevzdáno hlášení či nesprávně vyplněno=1.D. dotace je zamítnuta už bez dalších upozornění.


Hlášení na ČMSCH lze podat 3 způsoby: Hlášení počtu včelstev a umístění stanovišť k 1 .9. je možné zasílat:

   Vyplněný formulář klasickou poštou na adresu ČMSCH, a.s. nebo

   e-mailem na adresu: uevcely@cmsch.cz nebo

   prostřednictvím WEB formuláře na: https://eagri.cz/ssl/nosso-app/IzrPublicWeb/HlaseniVcely/HlaseniVcely.

K zaslání hlášení z WEB-aplikace použijte Vaše reg. číslo včelaře a váš jedinečný kód hlášení uvedený v zaslaném formuláři.

Dopis 2022 pro včelaře od ČMSCH Hradišťko na r. 2022 lze stáhnout zde:


Stav hlášení (zasláno/nezasláno) každého včelaře lze on-line ověřit zde:  

https://eagri.cz/ssl/nosso-app/IzrPublicWeb/HlaseniVcely/StavHlaseni


A opis hlášení - pro pozdější kontrolu (pdf-soubor do mailu či ke stažení do PC) lze vygenerovat zde: (je nutné zadat váš osobní kod hlášení):

https://eagri.cz/ssl/nosso-app/IzrPublicWeb/HlaseniVcely/ZaslaniOpisu


1.D dotace - odevzdání papírové žádosti + příloh svému místnímu důvěrníkovi (toto už není povinnost, ale právo včelaře žádat o dotaci 1.D. od státu)


   1.D. dotace je letos administrována SZIFem ČR – takže je k dispozici ke stažení (viz níže) zcela nový formulář žádosti. Je možné, že se vlastní výplata 1D dotace může opozdit, možná okolo února/března 2023. Doporučujeme sledovat web www.szif.cz nebo  www.vcelarstvi.cz

   Člen ČSV podává žádost o 1.D. dotaci u té ZO, kde je řádným členem - tzn. u své "mateřské ZO".

   Papírová podepsaná a zkontrolovaná žádost k 1.D. dotaci + přílohy + eventuálně podepsaná plná moc pro důvěrníka (pokud si včelař dotaci nemůže vyzvednout osobně či nezvolil možnost poslat dotaci na svůj bank. účet, PM musí být bez vyplněných dat)  se odevzdává svému místnímu důvěrníkovi ČSV. Důvěrník následně svou kompletní sadu žádostí od svých včelařů co nejdříve doručí osobně (neházejte žádosti do schránky !!!), správci CISu L.Krumpholzovi, Dluhonice, Náves 3/43 po telefonické domluvě na mob. 731 422 973 (dle předpisu všechny žádosti členů ČSV musí být doručeny na ZO nejpozději do 15.10.2022).

   Prosíme důvěrníky, aby žádosti svých včelařů, které znají, podle svých možností rychle překontrolovali - není v silách jednoho správce CISu kontrolovat do detailu 140-160 žádostí.

   Potvrzení pro registrované včelaře (členové ČSV patřící pod jinou mateřskou ZO) a mající včelstva v obvodu ZO Přerov I - vyřizuje jednatel ZO př. L. Kavka (kontakt: jednatel@vcelariprerov1.cz, 603 871 667)

 

   Elektronické interaktivní pdf-formuláře žádosti 1.D. na r.2022 – zde:

      Požadavek na dotaci 1.D.

      Zásady poskytnutí dotace 1.D na r. 2022

      Postup podávání žádosti o 1.D. dotaci 2022Prosba pokladníka a správce CISu ZO ohledně výplaty 1.D. dotace na bank. účet včelaře


   Jako pokladník ZO bych rád poprosil ty včelaře, kteří mají bankovní účet a e-mail, aby ve své žádosti uvedli výplatu 1.D. dotace na svůj bankovní účet a platný e-mail.

   Tímto se totiž ohromně zjednoduší celá administrativa výplaty 1.D.dotace - pro mě i pro Vás včelaře. Odbourá se hektická výplata + přejímka peněz v hotovosti, plné moci, odlehčí se místním důvěrníkům a hlavně je to rychlé+transparentní pro obě strany.

   Členské příspěvky na r. 2023 se budou platit ještě před obdržením dotace 1.D, takže budu obesílat řádné členy (mail či SMS) s výzvou k zaplacení ČP na r. 2023 na bank. účet ZO ČSV Přerov I, která bude obsahovat detailní výpočet ČP včetně eventuálních nedoplatků.

   Zaplatíte ČP na bank. účet ZO, já Vám potvrdím přijetí a je to vše, Nikde nechodíte, nestojíte ve frontě, nečekáte. Máte jistotu, že máte vše na příští rok řádně splněno.


V Přerově dne 11.9.2022 , Radomír Bubík, pokladník ZO ČSV Přerov I, tel: 603 766 806, email: pokladnik@vcelariprerov1.cz


Pozor !!   Výsledky vyšetření ZM 2021/22 na Vd jsou již známy  !

Výsledky rozborů zimní měli 2021/22 provedené SVÚ Olomouc jsou uvedeny v následující částečně anonymizované tabulce.

I když vyšetřovaných včelstev kvůli loňským úhynům bylo méně, výsledky varroázy v ZM jsou horší nežli loni.

Tabulka neuvádí jména včelařů, pouze registrační čísla včelaře a stanoviště, číslo k.ú a výsledky. Klikni zde:

!!   INFORMACE - platba ČP na r. 2022   !!


Letos - stejně jako loni - dojde k opoždění výplaty státní 1.D.-dotace, takže dosavadní zažitý postup výplaty 1.D dotace a následné platby ČP nelze použít.

Do budoucna už to budou vždy dvě od sebe oddělené a nezáviské platby - ČP na nový kalendářní rok se budou platit ke konci starého roku a následně 1.D dotace, jakmile dorazí ze SZIFu, tak bude včelařům vyplacena někdy v průběhu roku (bezhotovostně či v hotovosti).


Jednotlivé výzvy na platbu ČP včetně výpočtu a platebních detailů budou členům ZO zasílány emailem popř. SMS. Ti včelaři, kteří nemají email ani mobil, tak ti budou kontaktováni přes důvěrníky.


 Postup výpočet ČP - se skládají ze 4 částí:

   1) paušální platba za členství:  300 Kč na člena

   2) poplatek za včelstva: 16 Kč/vč. Z této částky 85% (13,6Kč/1vč.) se ihned odvádí na centrálu ČSV Praha a zbyteček 15% (2,4 Kč/1vč.) zůstává v ZO na chod základní organizace.

   3) záloha na objednání léčiv na r.2022: 50 Kč/vč.

   4) eventuální doplatek za r.2021 (16 Kč/vč.) za navýšení počtu vč. pro ty včelaře, kteří navýšili v r.2021 počet včelstev vůči svému poslednímu hlášení a nedoplatili tato nová včelstva během roku.


  Pro výpočet ČP se používá stav počtu vč. k rozhodnému datu 1.9., tj. dle zákonem stanovené povinné uzávěrky (hlášení) do státní evidence ČMSCH Hradišťko dle vyhl.č.136/2004Sb., §80. Tento počet může být odlišný od počtu tzv. 1.D dotačních včelstev, jejichž počet musí být logicky stejný či nižší než povinné hlášení stavu k 1.9.do ČMSCH.  


 Položka "Objednávka léčiva (tj. 50Kč/vč.). Strukturu objednávaných léčiv schvaluje VČS - aktuálně dle posledního zápisu z VČS 2020 str.4, bod 13 (viz náš web), má člen v rámci svých 50 Kč/vč. zaplaceno tzv. "základní léčebné schéma ZO - 5 položek"

  - M1-AER pro jarní nátěr plodu (dle výsledků počtu roztočů v zimní měli)

  - Gabony na letní srpnové ošetření

  - Varidol na podzimní první+druhé ošetření

  - Varidol či M1-AER na třetí ošetření - zimní aerosolování

  + další možná léčiva dle aktuálního nařízení SVS ČR.


 Kromě tohoto "základního léčebného schématu ZO", co dostane každý člen, může člen přes svého důvěrníka objednat (do konce února) tzv. léčiva navíc (tj. mimo toto základní schéma ZO) - jsou to dotovaná léčiva, levnější než na e-shopech) a to Formidol 41g, Varro-Med, Bee-Safe SET, Bee-Safe 600 ml. atd.


 Výroční členská schůze 2022 - nikdo neví, co vůbec bude, jaká bude covidová situace. Loni sekretariát ČSV Praha už vydal pokyny k rozhodování vzdáleným hlasováním "per rollam" v době nouzového stavu (zkrácené schvalování Výroční zprávy, účetní uzávěrky atd.. bez osobní účasti členů).


V Přerově dne 23.12. 2021, Radomír Bubík, pokladník ZO ČSV Přerov I, tel: 603 766 806, email: pokladnik@vcelariprerov1.cz

DOKUMENTY STÁTNÍ VETERINÁRNÍ ZPRÁVY  (www.svscr.cz)


Vydána nová Metodika kontroly zdraví zvířat a vakcinace pro r. 2021


Metodika kontroly zdraví zvířat a nařízené vakcinace pro rok 2021 (č.j.: 57174/2020)

Metodický pokyn SVS ČR pro chovatele včel k prevenci a tlumení varroázy č. j.: SVS/2019/114754-G. Klikni zde:

Výroční schůze ZO ČSV Přerov I - neděle 27.3. 2022 v 9:00 hod. - SOKOLOVNA BOCHOŘ

Pozor !!   Výsledky vyšetření ZM 2020/21 na Vd jsou již známy  !!

Výsledky rozborů zimní měli 2020/21 provedené SVÚ Olomouc jsou uvedeny v následující částečně anonymizované tabulce.

I když vyšetřovaných včelstev kvůli loňským úhynům bylo méně, výsledky varroázy v ZM jsou horší nežli loni.

Tabulka neuvádí jména včelařů, pouze registrační čísla včelaře a stanoviště, číslo k.ú a výsledky. Klikni zde:

!!   INFORMACE - platba ČP na r. 2021, výplata 1.D. dotace a konání VČS 2021


Letos dojde k opoždění výplaty státní 1.D.dotace, takže dosavadní zažitý postup výplaty 1.D dotace a následné platby ČP se letos obrátil - nejdříve zaplatíte vaše členské příspěvky a poté v druhém kroku Vám budu vyplácet 1.D dotaci, jakmile během března dorazí ze SZIFu (bezhotovostně či v hotovosti).


Jednotlivé výzvy na platbu ČP včetně výpočtu a platebních detailů budou členům zasílány emailem popř. SMS. Ti včelaři, kteří nemají email ani mobil, tak ti budou kontaktováni přes důvěrníky.


 Postup výpočet ČP - se skládají ze 4 částí:

   1) paušální platba za členství:  300 Kč na člena

   2) poplatek za včelstva: 16 Kč/vč. Z této částky 85% (13,6Kč/1vč.) se ihned odvádí na centrálu ČSV Praha a zbyteček 15% (2,4 Kč/1vč.) zůstává v ZO na chod základní organizace.

   3) záloha na objednání léčiv na r.2021: 50 Kč/vč.

   4) eventuální doplatek za r.2020 (16 Kč/vč.) za navýšení počtu vč. pro ty včelaře, kteří navýšili v r.2020 počet včelstev vůči svému poslednímu hlášení.


  Pro výpočet ČP se používá stav počtu vč. k rozhodnému datu 1.9., tj. dle zákonem stanovené povinné uzávěrky (hlášení) do státní evidence ČMSCH Hradišťko dle vyhl.č.136/2004Sb.§80. Tento počet může být odlišný od tzv. 1.D dotačních včelstev, jejichž počet musí být logicky stejný či nižší než povinné hlášení stavu k 1.9.do ČMSCH.  


 Položka "Objednávka léčiva (tj. 50Kč/vč.). Strukturu objednávaných léčiv schvaluje VČS - aktuálně dle posledního zápisu z VČS 2020 str.4,bod 13 (viz náš web), má člen v rámci svých 50 Kč/vč. zaplaceno tzv. "základní léčebné schéma ZO - 5 položek"

  - M1-AER pro jarní nátěr plodu (dle výsledků počtu roztočů v zimní měli)

  - Gabony na letní srpnové ošetření

  - Varidol na podzimní první+druhé ošetření

  - Varidol či M1-AER na třetí ošetření - zimní aerosolování

  + další možná léčiva dle aktuálního nařízení SVS ČR.


 Kromě tohoto "základního léčebného schématu ZO", co dostane každý člen, může člen přes svého důvěrníka objednat (do konce února) tzv. léčiva navíc (tj. mimo toto základní schéma ZO) - jsou to dotovaná léčiva, levnější než na e-shopech) a to Formidol 41g, Varro-Med, Bee-Safe SET, Bee-Safe 600 ml.  


 Výroční členská schůze 2021- nikdo neví, co vůbec bude, ale sekretariát ČSV Praha už vydal pokyny k rozhodování vzdáleným hlasováním "per rollam" v době nouzového stavu (členové dálkově schvalují  návrhy předložené Výborem, Výroční zprávu, účetní uzávěrku atd.. bez osobní účasti členů).


V Přerově dne 29.1. 2021, Radomír Bubík, pokladník ZO ČSV Přerov I, tel: 603 766 806, email: pokladnik@vcelariprerov1.cz

DOKUMENTY STÁTNÍ VETERINÁRNÍ ZPRÁVY  (www.svscr.cz)

Vydána nová Metodika kontroly zdraví zvířat a vakcinace pro r. 2021


Metodika kontroly zdraví zvířat a nařízené vakcinace pro rok 2021 (č.j.: 57174/2020)

Metodický pokyn SVS ČR pro chovatele včel k prevenci a tlumení varroázy č. j.: SVS/2019/114754-G. Klikni zde:

!!   INFORMACE - povinné hlášení do ČMSCH a žádosti o 1.D. dotaci


Každoroční povinné "státní" hlášení na ČMSCH Hradišťko (zákonná povinnost každého včelaře bez ohledu na spolek) - stav k 1.9.2020


Hlášení na ČMSCH lze podat 3 způsoby: Hlášení počtu včelstev a umístění stanovišť k 1 .9. je možné zasílat:

   Vyplněný formulář klasickou poštou na adresu ČMSCH, a.s. nebo

   e-mailem na adresu: uevcely@cmsch.cz nebo

   prostřednictvím WEB formuláře na: https://eagri.cz/ssl/nosso-app/IzrPublicWeb/HlaseniVcely/HlaseniVcely.

K zaslání hlášení z WEB-aplikace použijte Vaše reg. číslo včelaře a váš jedinečný kód hlášení uvedený v zaslaném formuláři.


1.D dotace - odevzdání papírové žádosti +příloh svému místnímu důvěrníkovi (toto už není povinnost, ale právo včelaře žádat o dotaci 1.D. od státu)


   1.D. dotace je letos nově administrována SZIFem ČR – takže je k dispozici ke stažení (viz níže) zcela nový formulář žádosti. Je možné, že se vlastní výplata 1D dotace může opozdit, možná do 12/2020, popř. 01/2021. Doporučujeme sledovat web www.szif.cz nebo  www.vcelarstvi.cz

   Člen ČSV podává žádost o 1.D. dotaci u té ZO, kde je řádným členem - tzn. u své "mateřské ZO".

   Papírová podepsaná a zkontrolovaná žádost k 1.D. dotaci + přílohy + eventuálně podepsaná plná moc pro důvěrníka (pokud si včelař dotaci nemůže vyzvednout osobně či nezvolil možnost poslat dotaci na svůj bank. účet, PM musí být bez vyplněných dat)  se odevzdává svému místnímu důvěrníkovi ČSV. Důvěrník následně svou kompletní sadu žádostí od svých včelařů co nejdříve doručí osobně (neházejte to do schránky !!!), správci CISu L.Krumpholzovi, Dluhonice, Náves 3/43 po telefonické domluvě na mob. 731 422 973 (dle předpisu všechny žádosti členů ČSV musí být doručeny na ZO nejpozději do 16.9.2020).

   Prosíme důvěrníky, aby žádosti svých včelařů, které znají, podle svých možností rychle překontrolovali - není v silách jednoho správce CISu kontrolovat do detailu 140-160 žádostí.

   Potvrzení pro registrované včelaře (členové ČSV patřící pod jinou mateřskou ZO) a mající včelstva v obvodu ZO Přerov I - vyřizuje jednatel ZO př. L. Kavka (kontakt: jednatel@vcelariprerov1.cz, 603 871 667)

   Chovatel včel - nečlen ČSV – podává vyplněný „Požadavek na dotaci 1.D. - Podpora včelařství v roce 2020“ s podpisem chovatele na straně 3 a „Podklady pro statistický výkaz o včelařství v ČR v roce 2020 a “Potvrzení o počtu včelstev” , které potvrdí místně příslušná ZO ČSV, z. s. Všechny tyto formuláře doručí v termínu do 16. září 2020 včetně na sekretariát RV ČSV, Křemencova 8, 115 24 Praha 1. (Nelze posílat e-mailem!) Nebude akceptováno doručení do podatelny sekretariátu ČSV po 16.9.2020.

   Elektronické interaktivní pdf-formuláře žádosti 1.D. na r.2020 – zde:

      dopis-chovatelum-vcel-2020.pdf

      pozadavek-na-dotaci_1-d-podpora-vcelarstvi-v-roce-2020.pdf

      potvrzeni-o-umisteni-vcelstev-2020.pdf

      plna-moc-dotace-1-d-2020-2021.pdf


Na žádosti o 1.D.-dotaci a ani na povinném hlášení do ČMSCH Hradišťko NESMÍ být datum dříve nеžli 1.9.2020 !!


Prosba pokladníka a správce CISu ZO ohledně výplaty 1.D. dotace na bank. účet včelaře


   Jako pokladník ZO bych rád poprosil ty včelaře, kteří mají bankovní účet a e-mail, aby ve své žádosti uvedli výplatu 1.D. dotace na svůj bankovní účet a platný e-mail.

   Tímto se totiž ohromně zjednoduší celá administrativa výplaty 1.D.dotace - pro mě i pro Vás včelaře. Odbourá se hektická výplata + přejímka peněz v hotovosti, plné moci, odlehčí se místním důvěrníkům a hlavně je to rychlé+transparentní pro obě strany.

   Ale protože výplata 1.D. se musí ze zákona posílat celá, nijak nekrácená o členské příspěvky na příší rok, tak Vám (spolu s Vaší plnou dotací 1.D.) následně pošlu výpočet+výzvu s bank. detaily k zaplacení vašich ČP na r. 2020 na bank. účet ZO ČSV Přerov I.

   Zaplatíte ČP na bank. účet ZO, já Vám potvrdím přijetí a je to vše, Nikde nechodíte, nestojíte ve frontě, nečekáte. Máte jistotu, že máte vše na příští rok řádně splněno.


V Přerově dne 2.9.2020, Radomír Bubík, pokladník ZO ČSV Přerov I, tel: 603 766 806, email: pokladnik@vcelariprerov1.cz

Mor včelího plodu (MVP) na území ZO ČSV Přerov I - MVO Líšná 08/2020


Momentálně se nacházÍ na rajonu ZO ČSV Přerov I  1x vyhlášené ochranné pásmo (OP) MVP - a to okolo obce Líšná - tzn. se týká našich obcí Dobrčice a  Beňov.  

14.8.2020

OP MVP Líšná 08/2020

Narizeni SVS-2020-092505-M

PLATÍ, NOVĚ NAŘÍZENO


Více informací o nákazové situaci v ZO - klikni zde:

Zrušeno !!!  Přednáška - př. Smékalová, neděle 13.3. 2020 v 9:00 hod. -Zrušeno !!!

Výroční schůze ZO ČSV Přerov I - neděle 8.3. 2020 v 9:00 hod. - SOKOLOVNA BOCHOŘ

Pozor !!   Výsledky vyšetření ZM 2019/20 na Vd jsou již známy  !!

Výsledky rozborů zimní měli 2019/20 provedené SVÚ Olomouc jsou uvedeny v následující částečně anonymizované tabulce.

I když vyšetřovaných včelstev kvůli loňským úhynům bylo méně, výsledky varroázy v ZM jsou horší nežli loni.

Tabulka neuvádí jména včelařů, pouze registrační čísla včelaře a stanoviště, číslo k.ú a výsledky. Klikni zde:

Vydána nová Metodika kontroly zdraví zvířat a vakcinace pro r. 2020


Dne 21. 11. 2019 ústřední ředitel SVS MVDr. Zdeněk Semerád oznámil, že Metodika kontroly zdraví zvířat a nařízené vakcinace pro rok 2020 (dále jen „Metodika 2020“) byla dne 29. 10. 2019 Ministerstvem zemědělství schválena a dne 20. 11. 2019 byla zveřejněna jako opatření obecné povahy na úřední desce MZe ČR. Zároveň upozornil na nejvýznamnější změny v rozsahu povinných preventivních a diagnostických úkonů, které Metodika 2020 přináší.


   Mezi nimi je zrušení povinného preventivního podzimního ošetření včelstev proti varroáze podle stávajícího kódu ExM340 - tzn. zrušení tradičního plošného 3x ošetření včelstev Varidolem (fumigace či aerosol) proti Vd v době od 10.10.-31.12.

   Ošetření včelstev proti varroáze se nebude provádět plošně, ale pouze v indikovaných případech a na základě pravidelného monitoringu výskytu roztoče, který bude provádět chovatel individuálně na jednotlivých stanovištích.

   Nadále zůstává v platnosti povinnost každého chovatele včel zabezpečit provádění úkonů stanovených v Metodice 2020 a uchovávat o tom záznamy po dobu nejméně 3 let pro účely evidence a kontroly.


   Nadále zůstává v platnosti zůstává jarní vyšetření ZM (kód EpM300) a navazující předjarní léčebné ošetření (kód ExM310, tj. nátěr plodu emulzí M1-AER a následná fumigace Varidolem) hrazené chovatelem. Povinnost ošetřit včelstva proti varroáze mají i kočující chovatelé (kód ExM330).

   K tomuto účelu byl vypracován Metodický pokyn Státní veterinární správy pro chovatele včel k prevenci a tlumení varroázy č. j.: SVS/2019/114754-G, který je přílohou metodiky 2020.


Metodický pokyn SVS ČR pro chovatele včel k prevenci a tlumení varroázy č. j.: SVS/2019/114754-G. Klikni zde:

Metodika kontroly zdraví zvířat a nařízené vakcinace pro rok 2020 (č.j.: 49935/2019-MZE) - výňatek. Klikni zde:

Přehled 16 schválených léčiv (VLP) proti varroáze - stav k 01-2020

Volně prodejná léčiva:

Léčiva na veterinární předpis:Formidol 40 ml (kys. mravenčí)

Gabony (PF 90, Gabon Flum, Gabon PA 92)

Formidol 81g (kys. mravenčí)

Varidol 125 mg/ml (amitraz)

THYMOVAR 15g (thymol)

M-1 AER 240 mg/ml

APIGUARD 25% gel (thymol)

MP 10 FUM 24 mg/ml

Varromed (kys. mravenčí+štavelová)

Apitraz, Apivar

Dany's BieneWohl (kys.štavelová)

Oxuvar, Oxybee (oboje kys. štavelová)


PolyVAr Yellow (flumethrin)

A schválené odpařovače pro koncentrované organické kyseliny (mravenčí, octová, štavelová..)

Příbalové informace a návody k použití - klikni zde:

!!    Masivní úhyny 2019-20, Výzva Státní veterinární správy ČR všem včelařům   !!

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Přátelé včelaři,

byli jsme požádáni veterinárními inspektory z KVS o zmapování aktuálního stavu včelstev v naší ZO ČSV Přerov I. Krajské veterinární správy po celé republice registrují extrémní úhyny včelstev, které jsou doprovázeny nejčastěji těmito symptomy:


  původně silná včelstva - standardně celoročně - tzn. i v létě - ošetřovaná proti Vd - najednou skokově zeslábnou a zkolabují

  navzdory vyřezávání zavíčkované trubčiny, použití Formidolu či kys. štavelové silná včelstva rychle zkolabovala, ale slabší včelstva vydržela do podzimního ošetření

  takto hromadné úhyny silných včelstev začaly již v létě a podletí. Na podzim už kolikrát nebylo co fumigovat

  včely naprosto ztrácejí hlídací pud - pouštějí si vosy do úlů i přes zúžená česna/očka

  většinou zůstane prázdný čistý úl bez mrtvolek

  v úlu zůstanou rámky plné zásob


Jako nejpravděpodobnější příčina registrovaných hromadných úhynů včelstev se jeví kombinace:


   Zjevné či skryté varroázy: Varoáza byla, je a bude každý rok, včelstva oslabená varoázou jsou daleko náchylnější k čemukoliv. Proti varooáze se musí bojovat celoročně, nespoléhat jen na podzimní léčení.

   Akutní včelí virózy: Viry jakožto nebuněčné organismy tvořené molekulou DNA/RNA mění vnitřní „genetický“ metabolismus včel, včely „padnou vysílením“ během několika dnů. To je velký rozdíl oproti Varroáze, kde včelstvo silně napadené Vd dožívá ještě několik týdnů a stává se vydatným zdrojem kleštíků pro okolní včely, které vylupují tento úl.


   Kromě známe parazitické funkce Vd (poškození líhnoucích se včel, sání hemolymfy se všemi důsledky) taky záleží, kolik a jakých sebou kleštík nese dalších virů – kleštík funguje jako přenašeč.  To se uvádí jako jeden z důvodů, proč některá původně stejná včelstva snesou vysoké zatížení Vd (obrovské spady) bez zjevných potíží a jiná včelstva hynou.


Roztoči Vd, ale i loupežící vosy, vosičky, čmeláci s sebou mohou přinášet spoustu virů, které různě mezi sebou mohou mutovat… další šíření virů bylo prokázáno přes infikovaný pyl. Zamoření viry se těžko prokazuje a vyšetření jsou drahá.

Pouze komerční chovatelé matek vyšetřují svá včelstva na základních 5-8 typů virů (virus deformovaných křídel (DWV), virus pytlíčkovitého plodu (SBV) či virové paralýzy, střevní viry ABPV a IAPV atd…). Výzkumy říkají, že na snížení intenzity většiny "včelích" virů stačí nižší teplota okolo -3-5 °C a nízká relativní vlhkost vzduchu, alespoň přes noc...


   poškození plodu zimní generace včel

   dlouhé podzimní plodování včelstev - fumigace Varidolem byly prováděny i když byl ve včelstvech zavíčkovaný plod

   extrémně teplý podzim - oslabená včelstva, která jsou i na konci října/začátku listopadu velmi aktivní

   Chemická otrava včelstev, Agrochemie: vliv všech možných pesticidů používaných zemědělci (viditelně i skrytě) během roku. Některé dříve hojně používané pesticidy už byly dokonce letos zakázány (Nurelle D, Calypso) a zemědělci varují, že budou muset používat jiné pesticidy, kterých bude více. Zemědělci musí mít vždy maximální výnosy na 1ha.

   silná invaze vos - díky teplému podzimu 2019 bylo v přírodě stále velké množství vos, vlastní vykrádání až tak nevadí, ale vosy zavlečou do úlů virové nákazy.

   Zavádění vysokofrekvenčních 4G a 5G sítí – nárůst zdrojů elektromagnetického záření. Je známo, že hromadné kolapsy včel kopírují šíření mobilů a zejména rostoucí datové možnosti mobilů (v USA mají na to výraz CCD „syndrom hromadného zhroucení včelstev“, kombinace el.-mag. smogu + všudypřítomné zamoření agrochemií).


Prosíme důvěrníky o prověření situace v jejich rajonu a podání zprávy - sumárně za katastr. V případě, jsou-li u někoho ztráty na včelstvech větší jak 25 %, tak jmenovitě s číslem stanoviště. Na schůzi důvěrníků 7. 11. 2019 bychom zjistili stav v naší ZO a podali souhrnnou zprávu na SVS.

!!!     VÝPLATA DOTACE 1.D. v r.2019  - INFORMACE     !!!


Výplata 1.D. dotace pro všechny žadatele a současně placení členských příspěvků pro řádné členy ZO na rok 2020 bude probíhat v xx.xx. 2019 od 15-19 hod. v restauraci PIVOVAR PŘEROV - LEVÝ SALONEK (tj. před pivovarem ZUBR - ul. Komenského)

(POZOR !  neplést s  restaurací "PARNÍK" , kde se dotace vyplácela loni  a tvořily se fronty !)


Dle letošního rozhodnutí MZe ČR se poskytuje všem žadatelům (tj. členům i nečlenům ČSV) o státní dotaci v rámci dotačního programu 1.D. dotace 154 Kč/včelstvo.


 Výplata státní 1.D. dotace (ať v hotovosti či na bank. účet) se musí ze zákona vyplácet celá, nijak nekrácená. Poté až v druhém kroku - v případě členů ČSV - se mohou od výplaty 1.D. dotace odečítat členské příspěvky pro spolek.


 Výpočet členských příspěvků na r. 2020 se skládá ze 4 částí:

     1) paušální platba za členství:  300 Kč na člena

     2) poplatek za včelstva: 16 Kč/vč.

     3) záloha na objednání léčiva na r. 2020 (30 Kč/vč.)

   4) eventuální doplatek za včelstva pro ty včelaře (16 Kč/vč.), kteří navýšili počet včelstev v tomto roce 2019 a zároveň v  celostátním systému CIS měli uveden nižší počet včelstev než-li aktuálně na žádosti o 1.D. dotaci.


Počtem včelstev pro účely výpočtu ČP se rozumí počet včelstev aktuální=reálný, nikoli tzv. "1.D."-včelstev. Je to proto, že někteří včelaři mají reálný počet včelstev vyšší, než-li uvedli ve své žádosti o 1.D.-dotaci (tj. například si nevyřídili potvrzení od místně-příslušné ZO nebo jejich včelstva nesplnila požadavek obsazenosti rámků popř. si včelař vůbec nepodal žádost o 1.D. dotaci).

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Často si včelaři-naši řádní členové myslí, že všechny vybrané členské příspěvky zůstávají v ZO - není to pravda. Na ústředí  RV ČSV Praha se dle Stanov ČSV odvádí celých 300 Kč + 85% z poplatku za včelstva. V naší ZO tak zůstává jen zbývajících 15% z poplatku za včelstva, tj. 15% z 16 Kč=2,4 Kč/vč., což není zrovna moc.


Objednávka léčiva (tj. 30 Kč/vč.) v sobě zahrnuje:

   - M1-AER pro jarní nátěr plodu (dle výsledků počtu roztočů v zimní měli)

   - Gabony na letní srpnové ošetření

   - Varidol na podzimní první+druhé ošetření

   - Varidol či M1-AER na třetí ošetření - zimní aerosolování

   + další možná léčiva dle aktuálního nařízení SVS ČR.


Pokud někomu vysloveně nevyhovuje tento termín lze - po předchozí domluvě - navštívit pokladníka ZO i na jeho pracovní adrese Kojetínská 3186/79, Přerov (červená budova PSP Engineering).


Nikam chodit nemusíte, pokud jste zadali ve své žádosti výplatu dotace na Váš b.ú. Peníze Vám v plné výši dorazí na váš účet a následně v bankovní poznámce+emailu naleznete přesný výpočet vašich ČP, které obratem zašlete zpět na konto spolku. Tím budete mít splněnu základní členskou povinnost=platbu ČP na r. 2020.  Nikam chodit nemusíte rovněž v případě, že jste někoho zplnomocnili Plnou mocí k převzetí fin. prostředků. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Důležité informace - vzhledem k termínům a způsobu vyplnění plných mocí:


Dotaci 1.D. si může každý žadatel vyzvednout osobně, nebo může pověřit jinou osobu, ovšem tento zástupce (většinou důvěrník) musí být vybaven řádně vyplněnou a podepsanou "letošní" plnou mocí (viz časopis Včelařství nebo k dispozici ke stažení na www.vcelarstvi.cz).  Zejména data na plné moci musí po datu přiznání dotace 1.D., tj. zhruba po 15.11.2019, nikoli ze září !!!


Nesprávně vyplněné "Plné moci" nebudou přijaty (podléhají státní kontrole !) a dotace nebude vyplacena, po uplynutí lhůty bude vrácena zpět státu.


V případě nevyzvednutí dotace 1.D. a nezaplacení členských příspěvků budou dotační peníze vráceny zpět a dle stanov ČSV, z.s., budou tito členové ČSV automaticky od příštího roku zbaveni členství ve svazu, zůstanou nepojištěni, nedostanou časopis a budou nuceni plně hradit veškeré náklady na povinné léčení svých včelstev atd.

Upozorňujeme, že skutečně není v našich silách všechny „zapomnětlivce“ obtelefonovávat a dožadovat se jejich návštěvy !


Řádní členové ZO ČSV Přerov I, kteří mají méně než 3 včelstva, budou naopak doplácet členský příspěvek.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

V Přerově dne 17.11.2019, Radomír Bubík, pokladník ZO ČSV Přerov I, tel: 603 766 806, email: pokladnik@vcelariprerov1.cz


Přednáška Mgr. Prokové z Bratislavy  - léčení včelstev teplem

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

   Kde: Hasičský dům (u kostela) v Bystřici pod Hostýnem

   Kde: neděle 8. 12. 2019

   Přednášející: Mgr. Proková, Bratislava


Součástí přednášyk bude prezentace přístroje na tepelné ošetření VAROACONTROLLER.


Jelikož přednášející je z Bratislavy, není tedy členkou našeho svazu, budou organizátoři vybírat od každého účastníka 100,- Kč předem na účet č. 163372861/0300 nebo 150,- Kč na místě. Při platbě na účet uveďte jako variabilní symbol číslo chovatele.


Výbor Okresní organizace ČSV Přerov Vás tímto zve na přednášku


Přednášející: Ing. František Texl          Téma:  Racionalizace chovu včel – chov včel v průběhu celého roku

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Schůze důvěrníků ZO ČSV Přerov I se koná ve čtvrtek 7.11. 2019 v 18 hod.

Spolková místnost „Býčárna“, ul. Školní 183/10, Bochoř

 HLÁŠENÍ DO ČMSCH HRADIŠŤKO  A  ODEVZDÁNÍ ŽÁDOSTI  1.D. NA ROK 2019  

Přátelé-včelaři,

níže uvádíme aktuální info k povinnému hlášení na ČMSCH a k odevzdávání žádosti 1.D.


Každoroční povinné "státní" hlášení na ČMSCH Hradišťko (zákonná povinnost každého včelaře bez ohledu na spolek) - stav k 1.9.2019

Hlášení na ČMSCH lze podat 3 způsoby: Hlášení počtu včelstev a umístění stanovišť k 1 .9. je možné zasílat:


 Vyplněný formulář klasickou poštou na adresu ČMSCH, a.s. nebo 

 e-mailem na adresu: evcely@cmsch.cz nebo 

 nově prostřednictvím WEB formuláře na: https://eagri.cz/ssl/nosso-app/IzrPublicWeb/HlaseniVcely/HlaseniVcely . K zaslání hlášení z WEB-aplikace použijte Vaše reg. číslo včelaře a váš jedinečný kód hlášení uvedený v zaslaném formuláři.


Odevzdání papírové žádosti o dotaci 1.D.+příloh svému místnímu důvěrníkovi (toto už není povinnost, ale právo včelaře žádat o dotaci 1.D. od státu)


 Člen ČSV podává žádost o 1.D. dotaci u té ZO, kde je řádným členem - tzn. u své "mateřské ZO".

 Papírová podepsaná a zkontrolovaná žádost k 1.D. dotaci + přílohy + eventuálně podepsaná plná moc pro důvěrníka (pokud si dotaci nemůže vyzvednout osobně či nezvolili jste možnost poslat dotaci na svůj bank. účet, PM musí být bez vyplněných datumů) se odevzdává místnímu důvěrníkovi ČSV

 Důvěrník svou sadu žádostí co nejdříve doručí během správci CISu L.Krumpholzovi, Dluhonice (dle předpisu všechny žádosti členů i nečlenů ČSV musí být doručeny na ZO nejpozději do 14.8.2019).

 Prosíme důvěrníky, aby žádosti svých včelařů, které znají, podle svých možností rychle překontrolovali - není v silách jednoho správce CISu kontrolovat do detailu 130-140 žádostí. 

 Potvrzení pro registrované včelaře (členové ČSV patřící pod jinou mateřskou ZO) a mající včelstva v obvodu ZO Přerov I - vyřizuje jednatel ZO př. L. Kavka (kontakt: jednatel@vcelariprerov1.cz, 603 871 667)

 Včelař - nečlen ČSV - odevzdává svou žádost o 1.D. dotaci místnímu důvěrníkovi ČSV popř. přímo u ZO ČSV, kde má umístěna včelstva.


Aktuální formuláře si můžete stáhnout zde:

  Hlaseni_poctu_vcelstev_2019.docx

  Zadost k dotaci 1.D._2019.pdf

  Potvrzeni-o-umisteni-v-obvodu-jine-zo_2019.pdf

  Plna-moc-k-vyplate-financnich-prostredku_2019.pdf


Informace k možnosti zaslání 1.D. dotace na bank. účet včelaře


  Jako pokladník ZO bych rád poprosil ty včelaře, kteří mají bankovní účet a e-mail, aby ve své žádosti uvedli výplatu 1.D. dotace na svůj bankovní účet a platný e-mail. 

  Tímto se totiž ohromně zjednoduší celá administrativa výplaty 1.D.dotace - pro mě i pro Vás včelaře. Odbourá se hektická výplata + přejímka peněz v hotovosti, plné moci, odlehčí se místním důvěrníkům a hlavně je to rychlé+transparentní pro obě strany.

  Ale protože výplata 1.D. se musí ze zákona posílat celá, nijak nekrácená o členské příspěvky na příští rok, tak Vám (spolu s Vaší plnou dotací 1.D.) následně pošlu výpočet+výzvu s bank. detaily k zaplacení vašich ČP na r. 2020 na bank. účet ZO ČSV Přerov I. 

  Zaplatíte ČP na bank. účet ZO, já Vám potvrdím přijetí a je to vše, Nikde nechodíte, nestojíte ve frontě, nečekáte. Máte jistotu, že máte na příští rok 2020 vše řádně splněno.

Výroční schůze ZO ČSV Přerov I se koná v neděli 24.3. 2019 v 9:00 hod. - SOKOLOVNA BOCHOŘ


OCHRANNÁ PÁSMA MORU VČELÍ PLODU (MVP) - aktuální stav vyhlášených MVO na území ZO ČSV Přerov I   !

Datum

Popis / okolo ohniska

Ke stažení / k nahlédnutí

Datum ukončení MVO / ke stažení

25.7.2018

OP MVP Grygov II. 07/2018

Narizeni SVS-2018-088791-M

UKONČENO

18.7.2018

OP MVP Majetín 07/2018

Nařízení SVS-2018-086041-M

UKONČENO

30.5.2018

OP MVP Věrovany 05/2018

Nařízení SVS-2018-065835-M

UKONČENO

22.5.2018

OP MVP Grygov I. 05/2018

Nařízení SVS-2018-062357-M

UKONČENO  

29.8.2017

OP MVP Majetín 08/2017

Nařízení SVS/2017/102682-M

UKONČENO 31.8.2018  

31.7.2017

OP MVP Kozlovice 07/2017

Nařízení SVS/2017/091277-M

UKONČENO 3.8.2018

09.6.2017

OP MVP Želatovice 06/2017

Nařízení SVS/2017/071731-M

UKONČENO 12.6.2018

02.8.2016

OP MVP Tučín 08/2016

Nařízení SVS-2016-091265-M-MVP-Tučin

UKONČENO 4.8.2017


Jelikož se vyhlášená MVO u některých k.ú. překrývají - tj. některé k.ú. již byly v průběhu 1 roku už vyšetřovány a některé nikoliv, tak platí nařízení, že ta stanoviště na dotčených k.ú., kde se v posledních 12 měsících neprovádělo plošné vyšetření na původce MVP, budou plošně vyšetřována dle nařízených MVO.

!!!     VÝPLATA DOTACE 1.D. v r.2018  - INFORMACE     !!!


Výplata 1.D. dotace pro všechny žadatele a současně placení členských příspěvků pro řádné členy ZO na rok 2019 bude probíhat ve čtvrtek 29.11. 2018 od 15-19 hod. v restauraci PIVOVAR PŘEROV - LEVÝ SALONEK (tj. před pivovarem ZUBR - ul. Komenského)

(POZOR !  neplést s  restaurací "PARNÍK" , kde se dotace vyplácela loni  a tvořily se fronty !)


Dle letošního rozhodnutí MZe ČR se poskytuje všem žadatelům (tj. členům i nečlenům ČSV) o státní dotaci v rámci dotačního programu 1.D. dotace 149 Kč/včelstvo (pro info, loni v r. 2017 to bylo 156 Kč/vč.)


 Výplata státní 1.D. dotace (ať v hotovosti či na bank. účet) se musí ze zákona vyplácet celá, nijak nekrácená. Poté až v druhém kroku - v případě členů ČSV - se mohou od výplaty 1.D. dotace odečítat členské příspěvky pro spolek.


 Výpočet členských příspěvků na r. 2019 se skládá ze 4 částí:

     1) paušální platba za členství:  200 Kč na člena

     2) poplatek za včelstva: 16 Kč/vč.

     3) záloha na objednání léčiva na r. 2019 (30 Kč/vč.)

   4) eventuální doplatek za včelstva pro ty včelaře (16 Kč/vč.), kteří navýšili počet včelstev v tomto roce 2018 a zároveň v  celostátním systému CIS měli uveden nižší počet včelstev než-li aktuálně na žádosti o 1.D. dotaci.


Počtem včelstev pro účely výpočtu ČP se rozumí počet včelstev aktuální=reálný, nikoli tzv. "1.D."-včelstev. Je to proto, že někteří včelaři mají reálný počet včelstev vyšší, než-li uvedli ve své žádosti o 1.D.-dotaci (tj. například si nevyřídili potvrzení od místně-příslušné ZO nebo jejich včelstva nesplnila požadavek obsazenosti rámků popř. si včelař vůbec nepodal žádost o 1.D. dotaci).

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Často si včelaři-naši řádní členové myslí, že všechny vybrané členské příspěvky zůstávají v ZO - není to pravda. Na ústředí  RV ČSV Praha se dle Stanov ČSV odvádí celých 200 Kč + 85% z poplatku za včelstva. V naší ZO tak zůstává jen zbývajících 15% z poplatku za včelstva, tj. 15% z 16 Kč=2,4 Kč/vč., což není zrovna moc.


Objednávka léčiva (tj. 30 Kč/vč.) v sobě zahrnuje:

   - M1-AER pro jarní nátěr plodu (dle výsledků počtu roztočů v zimní měli)

   - Gabony na letní srpnové ošetření

   - Varidol na podzimní první+druhé ošetření

   - Varidol či M1-AER na třetí ošetření - zimní aerosolování

   + další možná léčiva dle aktuálního nařízení SVS ČR.


Pokud někomu vysloveně nevyhovuje tento termín lze - po předchozí domluvě - navštívit pokladníka ZO i na jeho pracovní adrese Kojetínská 3186/79, Přerov (červená budova PSP Engineering) ve středu 28.11 nebo ještě v pátek 30.11.2018 v čase 9-15 hod. a dotaci si vyzvednout a podepsat dokumenty. 


Nikam chodit nemusíte, pokud jste zadali ve své žádosti výplatu dotace na Váš b.ú. Peníze Vám v plné výši dorazí na váš účet a následně v bankovní poznámce+emailu naleznete přesný výpočet vašich ČP, které obratem zašlete zpět na konto spolku. Tím budete mít splněnu základní členskou povinnost=platbu ČP na r. 2019.  Nikam chodit nemusíte rovněž v případě, že jste někoho zplnomocnili Plnou mocí k převzetí fin. prostředků. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Důležité informace - vzhledem k termínům a způsobu vyplnění plných mocí:

Dotace 1.D. musí být vyplacena do 30.11.2018, po uplynutí lhůty bude dotace vrácena zpět státu.


Dotaci 1.D. si může každý žadatel vyzvednout osobně, nebo může pověřit jinou osobu, ovšem tento zástupce (většinou důvěrník) musí být vybaven řádně vyplněnou a podepsanou "letošní" plnou mocí (viz časopis Včelařství nebo k dispozici ke stažení na www.vcelarstvi.cz).  Zejména data na plné moci musí po datu přiznání dotace 1.D., tj. zhruba po 15.11.2018, nikoli ze září !!!


Nesprávně vyplněné "Plné moci" nebudou přijaty (podléhají státní kontrole !) a dotace nebude vyplacena, po uplynutí lhůty bude vrácena zpět státu.


V případě nevyzvednutí dotace 1.D. a nezaplacení členských příspěvků budou dotační peníze vráceny zpět a dle stanov ČSV, z.s., budou tito členové ČSV automaticky od příštího roku zbaveni členství ve svazu, zůstanou nepojištěni, nedostanou časopis a budou nuceni plně hradit veškeré náklady na povinné léčení svých včelstev atd.

Upozorňujeme, že skutečně není v našich silách všechny „zapomnětlivce“ obtelefonovávat a dožadovat se jejich návštěvy !


Řádní členové ZO ČSV Přerov I, kteří mají méně než 2 včelstva, budou naopak doplácet členský příspěvek a pojištění .

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

V Přerově dne 22.11.2018, Radomír Bubík, pokladník ZO ČSV Přerov I, tel: 603 766 806, email: pokladnik@vcelariprerov1.cz

!  Školení na obsluhu vyvíječe a kompresoru - školitel dr. Ing. František Kamler z VúVč Dol  !

!   Aktiv ČSV Olomouc 09/2018 - aktuální informace z Státní veterinární správy  !


Prezentace s aktuálními informacemi pro včelaře ke stáhnutí zde: Veterina 2018 0922SU_Prezentace_aktiv  CSV_Olomouc.pdf

 HLÁŠENÍ DO ČMSCH A ODEVZDÁNÍ ŽÁDOSTI  1.D. NA ROK 2018  

Přátelé-včelaři,

níže posíláme aktuální info k povinnému hlášení na ČMSCH a k odevzdávání žádosti 1.D. Snad je to trochu přehledné.


Každoroční povinné "státní" hlášení na ČMSCH Hradišťko (zákonná povinnost každého včelaře bez ohledu na spolek) - stav k 1.9.2018

Každý včelař si toto povinné "státní" hlášení do ČMSCH Hradišťko odesílá sám se stavem včelstev+stanovišť k 1.9.2018.

Zákonný termín je sice mezi 1. -15 září 2018, ale doporučuje se hlášení odesílat před či současně s odevzdáváním žádosti o dotaci 1.D. místnímu důvěrníkovi ČSV do 5.-7.9.2018 - viz níže.


Hlášení na ČMSCH lze podat 3 způsoby: 

 • poštou papírově (ČMSCH, a.s., Benešovská 123, 252 Hradišťko)
 • elektronicky mailem (uevcely@cmsch.cz + v kopii prosím poslat na:  libor.krumpholz@gmail.com, správce CISu)
 • či přes Portál farmáře (www.eagri.cz)

Těm z našich včelařů, kteří nemají mail či internet, můžeme snad udělat službu navíc a pošleme jejich hlášení ze spolkového mailu či poštou, ale musí nám originál svého hlášení doručit spolu s žádostí 1.D.

Nevyplněná šablona formuláře na ČMSCH na r. 2018 - viz ke stažení zde (pro ty, kterým nepřišla poštou) 

CMSCH Hradistko_Hlaseni_poctu_vcelstev k 1.9.pdf


Odevzdání papírové žádosti o dotaci 1.D.+příloh mezi 5.-7.9. 2018 místnímu důvěrníkovi (toto už není povinnost, ale právo včelaře žádat o dotaci 1.D. od státu)


 • Člen ČSV podává žádost o 1.D. dotaci u té ZO, kde je řádným členem - tzn. u své "mateřské ZO".
 • Papírová podepsaná a zkontrolovaná žádost k 1.D. dotaci + přílohy + eventuálně podepsaná plná moc pro důvěrníka (pokud si dotaci nemůže vyzvednout osobně či nezvolili jste možnost poslat dotaci na svůj bank. účet, PM musí být bez vyplněných datumů)  se odevzdává místnímu důvěrníkovi ČSV v termínu 5.-7.9.2018. Důvěrník svou sadu žádostí co nejdříve doručí během 7.-10.9. správci CISu L.Krumpholzovi, Dluhonice (dle předpisu všechny žádosti členů i nečlenů ČSV musí být doručeny na ZO nejpozději do 14.8.2018).
 • Prosíme důvěrníky, aby žádosti svých včelařů, které znají, podle svých možností rychle překontrolovali - není v silách jednoho správce CISu kontrolovat do detailu 130-140 žádostí. 
 • Odevzdání originálu/kopie hlášení do ČMSCH spolu s žádostí 1.D.:  Není to žádná povinnost, ale kvůli vzájemné kontrole-tj. pro dobro včelařů, je užitečné přiložit jakoukoliv kopii hlášení do ČMSCH (fotka, kopie z kopírky, sken, či mail) k žádosti. Jak píšu výše, pokud někdo ze starších včelařů - kdo nemá mail / internet - přiloží originál hlášení, tak toto hlášení odešleme do Hradišťka na náklady ZO. Ale primárně nám stačí předat pouze kopii hlášení.
 • Potvrzení pro registrované včelaře (členové ČSV patřící pod jinou mateřskou ZO) a mající včelstva v obvodu ZO Přerov I - vyřizuje jednatel ZO př. L. Kavka (kontakt: jednatel@vcelariprerov1.cz, 603 871 667)
 • Včelař - nečlen ČSV - odevzdává svou žádost o 1.D. dotaci + kopii hlášení do CMSCH Hradišťko místnímu důvěrníkovi ČSV popř. přímo u ZO ČSV, kde má umístěna včelstva.
 • Elektronické formuláře žádosti 1.D. na r. 2018 k vyplnění na PC - ke stažení zde nebo papírová příloha Včelařství č.8/9.

Zadost k dotaci 1.D._2018.pdf

Potvrzeni-o-umisteni-v-obvodu-jine-zo_2018.pdf

Plna-moc-k-vyplate-financnich-prostredku_2018.pdf


Prosba pokladníka ZO ohledně výplaty 1.D. dotace na bank. účet včelaře


 • Jako pokladník ZO bych rád poprosil ty včelaře, kteří mají bankovní účet a e-mail, aby ve své žádosti uvedli výplatu 1.D. dotace na svůj b.ú. a platný e-mail. Tímto se totiž ohromně zjednoduší celá administrativa výplaty 1.D.dotace - pro mě i pro Vás včelaře. Odbourá se hektická výplata + přejímka peněz v hotovosti, plné moci, odlehčí se místním důvěrníkům a hlavně je to rychlé+transparentní pro obě strany.
 • Ale protože výplata 1.D. se musí ze zákona posílat celá, nekrácená o členské příspěvky, tak Vám (spolu s Vaší plnou dotací 1.D.) následně pošlu výpočet+výzvu s bank. detaily k zaplacení vašich ČP na r. 2019 na bank. účet ZO ČSV Přerov I. Zaplatíte ČP na bank. účet ZO, já Vám potvrdím přijetí a je to vše, Nikde nechodíte, nestojíte ve frontě, nečekáte. Máte jistotu, že máte vše na příští rok řádně splněno.

Aktuální informace o pořádání kurzů pro začínající včelaře v roce 2018

Na Včelí farmě ve Skaličce u přítele Juráně se i letos pořádají kurzy pro začínající včelaře.

Bližší informace najdete na následujícím odkazu:  http://www.vcelarstvi-juran.cz/

Výroční schůze ZO ČSV Přerov I se koná ve čtvrtek 22.3.2018 v 17 hod. - salonek restaurace "PARNÍK"

Pozor !!   Výsledky vyšetření ZM 2017/18 na Vd jsou již známy  !!

Výsledky rozborů zimní měli 2017/18 provedené SVÚ Olomouc jsou uvedeny v následující částečně anonymizované tabulce.

Tabulka neuvádí jména včelařů, pouze registrační čísla včelaře a stanoviště, číslo k.ú a výsledky. Klikni zde:

Termíny odevzdávání zimní měli (ZM) - leden 2018

1) Termín pro včelaře:

   - vložit čisté podložky nejpozději do 15. 12. 2017

   - odevzdat vzorek ZM mezi 15. - 22. 1. 2017


Vysušenou ZM v označené uzavřené plastové lékovce včelař odevzdá svému územnímu důvěrníkovi ZO ČSV Přerov I

   

Upozornění:

Kdo ve stanoveném termínu vzorky měli neodevzdá, zajistí si sám předání vzorků k vyšetření do laboratoře na své náklady (vzorky musí být předány k vyšetření do 15.2.2018 ! - viz předpisy SVS, sekce DOKUMENTY) , uhradí vyšetření a zajistí si sám i proplacení úhrady za vyšetření !!!

Dále nezapomínejte, že vyšetření zimní měli je pro všechny chovatele včel v ČR ze zákona povinné a při porušení této povinnosti hrozí chovateli pokuta až 50 000,-Kč a zároveň se včelař vystavuje trestnímu postihu "všeobecného ohrožení" při nákazové situaci u včel. Včely budou veterinárně zlikvidovány s následnou pokutou a úhradou nákladů a tím spojených.


Termíny/pokyny (kolik včelstev, popisky) k odběru ZM 2018 zde (klikni na obrázek-jpg):


2) Termín pro důvěrníky: do pátku 26. 1. 2018

Důvěrníci pak jednotlivé vzorky ZM od svých včelařů hromadně odevzdají do pátku 26. 1. 2018  nákazovému referentu př. Ladě Kuklové (Nová 211, Radslavice)


popř. po domluvě lze vzorky s předstihem doručit:

př. Dostálovi (Rokytnice)

př. Kyselákovi (Bochoř),

př. Bubíkovi (H.Moštěnice)

př. Krumpholzovi (Dluhonice)


Příklad sady odevzdávaných vzorků ZM:

II. ROČNÍK - TRADIČNÍ VÁNOČNÍ SETKÁNÍ DŮVĚRNÍKŮ ZO ČSV PŘEROV I

Salonek (vlevo) restaurace Pivovar Přerov, úterý 19.12.2017 v 17 hod.

!!!     VÝPLATA DOTACE 1.D. - INFORMACE     !!!


Výplata 1.D. dotace pro všechny žadatele a současně placení členských příspěvků pro řádné členy ZO na rok 2018 bude probíhat 2 dvou termínech - a to v pondělí 27.11.2017 16-19 hod. a v úterý 28.11.2017 od 16-19 hod., pokaždé v přízemí restaurace Parník Přerov (vedle Alberta, u vlakového nádraží).


Výjimečně - pokud někomu nevyhovuje ani jeden z termínů - lze po předchozí domluvě navštívit pokladníka ZO i na pracovní adrese Kojetínská 3186/79, Přerov (červená budova PSP Engineering) a dotaci si v termínu vyzvednout.  


Dle rozhodnutí MZe ČR se poskytuje žadatelům o dotaci v rámci dotačního programu 1.D. dotace 156 Kč/včelstvo.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Důležité informace - vzhledem k termínům a způsobu vyplnění plných mocí:

Dotace 1.D. musí být vyplacena do 30.11.2017, po uplynutí lhůty bude dotace vrácena zpět státu.


Dotaci 1.D. si může každý žadatel vyzvednout osobně, nebo může pověřit jinou osobu, ovšem tento zástupce (většinou důvěrník) musí být vybaven řádně vyplněnou a podepsanou "letošní" plnou mocí (viz časopis Včelařství či www.vcelarstvi.cz - nebo tento interaktivní formulář PM 2017 lze si stáhnout kliknutím zde:


Zejména datumy na plné moci musí po datu přiznání dotace 1.D., tj. zhruba po 10.11.2017, nikoli ze září !!!


Nesprávně vyplněné "Plné moci" nebudou přijaty (podléhají státní kontrole !) a dotace nebude vyplacena, po uplynutí lhůty bude vrácena zpět státu.


V případě nevyzvednutí dotace 1.D. a nezaplacení členských příspěvků budou dotační peníze vráceny zpět a dle stanov ČSV, z.s., budou tito členové ČSV automaticky od příštího roku zbaveni členství ve svazu, zůstanou nepojištěni, nedostanou časopis a budou nuceni plně hradit veškeré náklady na povinné léčení svých včelstev atd.

Upozorňujeme, že skutečně není v našich silách všechny „zapomnětlivce“ obtelefonovávat a dožadovat se jejich návštěvy !


Řádní členové ZO ČSV Přerov I, kteří mají méně než 2 včelstva, budou naopak doplácet členský příspěvek a pojištění .

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

V Přerově dne 22.11.2017

Radomír Bubík, pokladník ZO ČSV Přerov I, tel: 603 766 806, email: pokladnik@vcelariprerov1.cz

Schůze důvěrníků ZO ČSV Přerov I. se koná ve středu 18.10.2017 v 17:30 hod,

restaurace PARNÍK, Přerov (za Albertem, u vlakového nádraží)


!!!   DOTACE 1.D. - ZÁKLADNÍ INFORMACE PRO DŮVĚRNÍKY   !!!


Formulář žádosti o dotaci naleznete v posledním vydání Včelařství 8/2017 nebo na www.vcelarstvi.cz.

Hlášení počtu včelstev by mělo každému včelaři dorazit poštou z Hradišťka. Na ČMSCH Hradištko se hlásí stav zazimovaných včelstev k 1.9.2017. Dle zákona musí to hlášení poslat poštou/mailem do Hradištka, ale včelaři si to mohou podstatně zjednodušit a odevzdat toto hlášení společně s žádostí  o dotaci 1.D svému místnímu důvěrníkovi do termínu 10.9.2017.

Tato druhá možnost je jednodušší pro včelaře a také hlavně praktičtější pro správce CISu a celkovou administraci. Když se to zdabluje, také se nic nestane, ale pro funkcionáře je to nejlepší, že se ono povinné hlášení odevzdává spolu s žádostí o dotaci 1:D.


Oba tyto řádně vyplněné dokumenty - žádost o dotaci + hlášení počtu včelstev, podepsané a Vámi na místě při přejímce zkontrolované, předejte př. Liboru Krumpholzovi osobně (po tel. domluvě na č. 731 422 973) nejpozději do 10.9. 2017.


Počítejte s tím, že je bude překontrolovávat a pokud nebudou řádně vyplněné a podepsané - bude je vracet. Nic do nich nebudeme následně doplnovat. Žádáme Vás a prosíme zároveň, aby jste zejména nyní zatlačili na včelaře, aby byli důslední, abychom si vzájmně nepřidělávali práci.

Kdo nebude mít řádně vyplněno - nedostane dotaci.


Pro registrované včelaře mající včelstva na území ZO ČSV Přerov I :

- pro orazítkování a podepsání potvzení o umístění včelstev kontaktujte jednatele Libora Kavku, který má tuto agendu na starosti.

(tel.: 603 871 667, email: jednatel@vcelariprerov1.cz

!!  OCHRANNÁ PÁSMA MORU VČELÍ PLODU (MVP) - aktuální stav vyhlášených MVO na území ZO ČSV Přerov I   !!

Momentálně se nacházejí na rajonu ZO ČSV Přerov I  už 4 ochranná pásma (OP) MVP - a to okolo obce Tučín, Želatovice, Kozlovice a Majetín. Jinými slovy - ze celkových 28 k.ú je 26 k.ú. v OP MVP - tj. skoro celý rajon ZO ČSV Přerov I.

-    více detailů v sekci MVP

Datum

Popis

Ke stažení / k nahlédnutí

Pokyny ke sběru letní měli

29.8.2017

OP MVP Majetín 08/2017

Nařízení SVS/2017/102682-M

.. bude aktualizováno...

31.7.2017

OP MVP Kozlovice 07/2017

Nařízení SVS/2017/091277-M

Odber letni meli_OP_MVP Kozlovice_2017-07.pdf

9.6.2017

OP MVP Želatovice 06/2017

Nařízení SVS/2017/071731-M

Odber letni meli_OP_MVP Zelatovice_2017-06.pdf

2.8.2016

OP MVP Tučín 08/2016

Nařízení SVS-2016-091265-M-MVP-Tučin

Odber meli_OP_Tucin_2016-08.pdf

Jelikož se vyhlášená MVO u některých k.ú. překrývají - tj. některé k.ú. již byly v průběhu 1 roku už vyšetřovány a některé nikoliv, tak platí nařízení, že ta stanoviště na dotčených k.ú., kde se v posledních 12 měsících neprovádělo plošné vyšetření na původce MVP, budou plošně vyšetřována dle nařízených MVO.

Pozvánka na včelařskou přednášku MVDr. J.Dupáka, SVS Olomouckého kraje

Dne 2.4.2017 9-12 hod, ul Wurmova 2, Přerov.  Téma přednášky - Tlumení nákaz včel. Pozvánka zde:

Výroční schůze ZO ČSV Přerov I. se koná ve čtvrtek 23.3.2017 v 17 hod. - salonek restaurace Pivovar Přerov

7. 12. 2016 v 17:30 hod.

Vánoční setkání včelařských důvěrníků ZO

Salonek restaurace Pivovar Přerov

7. 12. 2016 v 19:30 hod.

Pravidelná schůze Výboru ZO

Salonek restaurace Pivovar Přerov

27. 11. 2016, 8-10 hod.

Výplata dotace 1.D - pro včelaře a důvěrníky

Budova ČD Přerov na 1. nástupišti

3. 11. 2016 v 17:00 hod.

Členská schůze ZO Přerov I - volba statutárních zástupců ZO

Pravidelná schůze Výboru ZO

Budova ČD Přerov na 1. nástupišti