DOKUMENTY STÁTNÍ VETERINÁRNÍ ZPRÁVY  (www.svscr.cz)


Vydána nová Metodika kontroly zdraví zvířat a vakcinace pro r. 2021


Metodika kontroly zdraví zvířat a nařízené vakcinace pro rok 2021 (č.j.: 57174/2020)

Metodický pokyn SVS ČR pro chovatele včel k prevenci a tlumení varroázy č. j.: SVS/2019/114754-G. Klikni zde:

DOKUMENTY STÁTNÍ VETERINÁRNÍ ZPRÁVY  (www.svscr.cz)


Vydána nová Metodika kontroly zdraví zvířat a vakcinace pro r. 2020


Dne 21. 11. 2019 ústřední ředitel SVS MVDr. Zdeněk Semerád oznámil, že Metodika kontroly zdraví zvířat a nařízené vakcinace pro rok 2020 (dále jen „Metodika 2020“) byla dne 29. 10. 2019 Ministerstvem zemědělství schválena a dne 20. 11. 2019 byla zveřejněna jako opatření obecné povahy na úřední desce MZe ČR. Zároveň upozornil na nejvýznamnější změny v rozsahu povinných preventivních a diagnostických úkonů, které Metodika 2020 přináší.


   Mezi nimi je zrušení povinného preventivního podzimního ošetření včelstev proti varroáze podle stávajícího kódu ExM340 - tzn. zrušení tradičního plošného 3x ošetření včelstev Varidolem (fumigace či aerosol) proti Vd v době od 10.10.-31.12.

   Ošetření včelstev proti varroáze se nebude provádět plošně, ale pouze v indikovaných případech a na základě pravidelného monitoringu výskytu roztoče, který bude provádět chovatel individuálně na jednotlivých stanovištích.

   Nadále zůstává v platnosti povinnost každého chovatele včel zabezpečit provádění úkonů stanovených v Metodice 2020 a uchovávat o tom záznamy po dobu nejméně 3 let pro účely evidence a kontroly.


   Nadále zůstává v platnosti zůstává jarní vyšetření ZM (kód EpM300) a navazující předjarní léčebné ošetření (kód ExM310, tj. nátěr plodu emulzí M1-AER a následná fumigace Varidolem) hrazené chovatelem. Povinnost ošetřit včelstva proti varroáze mají i kočující chovatelé (kód ExM330).

   K tomuto účelu byl vypracován Metodický pokyn Státní veterinární správy pro chovatele včel k prevenci a tlumení varroázy č. j.: SVS/2019/114754-G, který je přílohou metodiky 2020.


Metodický pokyn SVS ČR pro chovatele včel k prevenci a tlumení varroázy č. j.: SVS/2019/114754-G. Klikni zde:

Metodika kontroly zdraví zvířat a nařízené vakcinace pro rok 2020 (č.j.: 49935/2019-MZE) - výňatek. Klikni zde:


 OCHRANNÁ PÁSMA MORU VČELÍ PLODU (MVP) - aktuální stav vyhlášených MVO na území ZO ČSV Přerov I   !

Datum

Popis / okolo ohniska

Ke stažení / k nahlédnutí

Datum ukončení MVO / ke stažení

25.7.2018

OP MVP Grygov II. 07/2018

Narizeni SVS-2018-088791-M

UKONČENO

18.7.2018

OP MVP Majetín 07/2018

Nařízení SVS-2018-086041-M

UKONČENO

30.5.2018

OP MVP Věrovany 05/2018

Nařízení SVS-2018-065835-M

UKONČENO

22.5.2018

OP MVP Grygov I. 05/2018

Nařízení SVS-2018-062357-M

UKONČENO  

29.8.2017

OP MVP Majetín 08/2017

Nařízení SVS/2017/102682-M

UKONČENO 31.8.2018  

31.7.2017

OP MVP Kozlovice 07/2017

Nařízení SVS/2017/091277-M

UKONČENO 3.8.2018

09.6.2017

OP MVP Želatovice 06/2017

Nařízení SVS/2017/071731-M

UKONČENO 12.6.2018

02.8.2016

OP MVP Tučín 08/2016

Nařízení SVS-2016-091265-M-MVP-Tučin

UKONČENO 4.8.2017


Jelikož se vyhlášená MVO u některých k.ú. překrývají - tj. některé k.ú. již byly v průběhu 1 roku už vyšetřovány a některé nikoliv, tak platí nařízení, že ta stanoviště na dotčených k.ú., kde se v posledních 12 měsících neprovádělo plošné vyšetření na původce MVP, budou plošně vyšetřována dle nařízených MVO.

Metodický pokyn SVS ČR (r.2020) pro chovatele včel k prevenci a tlumení varroázy č. j.: SVS/2019/114754-G.

Metodický pokyn SVS ČR pro chovatele včel k prevenci a tlumení varroázy č. j.: SVS/2019/114754-G. Klikni zde:

Metodika kontroly zdraví zvířat a nařízené vakcinace na rok 2020

Dokument č.j.: 49935/2019-MZE      

Metodika kontroly zdraví zvířat a nařízené vakcinace pro rok 2020 (č.j.: 49935/2019-MZE) - výňatek. Klikni zde:

Metodika kontroly zdraví zvířat a nařízené vakcinace na rok 2017

Dokument č.j.: 58015/2016-MZE-17210

SVS_Metodika-kontroly-zdravi-zvirat-a-narizene-vakcinace-na-rok-2017.pdf

Metodika kontroly zdraví zvířat a nařízené vakcinace na rok 2016

Dokument č. j.: 53627/2015-MZE-17212

SVS_Metodika-kontroly-zdravi-zvirat-a-narizene-vakcinace-na-rok-2016.pdf

Mimořádná veterinární opatření - vyhodnocení extenzity varroázy,

letní prevent. ošetření, předjarní prevent. ošetření, odběr směsných vzorků zimní měli - zásady, sankce.

Seznam obcí, na jejichž území není nařízeno chovatelům včel provedení předjarního preventivního ošetření včelstev

Dokument č. j. SVS/2017/005393-G

Dokument SVS: SVS/2017/005393-G.pdf