DOKUMENTY ČSV, z.s., Praha (www.vcelarstvi.cz)  Stanovy ČSV, z.s., Praha, v. 2018-11

Stanovy ČSV, z.s.

Člesnká přihláška do ČSV (s GDPR)

clenska-prihlaska-fo-gdpr.pdf

Komentář k některým nejasnostem MVO k tlumení a zamezení šíření varroázy včel 2017 - autor J. Krabec

Vyklad CSV k nejasnostem ve MVO_2017.pdf