DOKUMENTY JINÉ - popř. OBECNĚ-PLATNÉ DOKUMENTYNový Občanský zákoník (NOZ) č.89/2012 Sb.

Zákon č. 89/2012 Sb., nový občanský zákoník (NOZ)